Prof. Sarah Durston, dr. Suzan Rooijakkers en dr. Saskia van Mil ontvingen ieder van NWO een Aspasia-beurs van € 100.000,=. Aspasia heeft als doel het bevorderen van vrouwelijke wetenschappers tot universitair hoofddocent of hoogleraar.

Voorwaarde om deze beurs te krijgen is dat de onderzoeker al een VIDI- of VICI-subsidie heeft ontvangen. Beide subsidies zijn onderdeel van De Vernieuwingsimpuls, bedoeld voor onderzoekers die uitdagend en grensverleggend onderzoek willen doen. Durston kreeg een VICI-beurs voor haar onderzoek naar ADHD. Van Mil ontving een VIDI voor haar onderzoek naar de werking van gal en Rooijakkers doet met een VIDI-beurs onderzoek naar bacteriële remming van het im­-muun­systeem.

Besteding beurs

Er zijn verschillende opties voor de besteding van Aspasia. Voorwaarde is dat de helft wordt gebruikt voor diversiteitsbeleid: bredere universitaire of facultaire activiteiten die de doorstroming van vrouwen aan de instelling bevorderen. De helft van de € 300.000,= gaat naar het wetenschappelijk onderzoek van Durston, Van Mil en Rooijakkers. De rest doneert het UMC Utrecht aan het Steyn Parvéprogramma. Daarmee wil het talentvolle vrouwelijke onderzoekers stimuleren bij het op­bouwen van een academische carrière.