Op 12 juni organiseren het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) – onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) - en de Task Force Kinderveiligheid het tweede Nationale Congres Kinderveiligheid. Thema is ‘Kinderveiligheid en preventie van letsels bij kinderen in en om het huis’.

De European Child Safety Alliance constateerde in 2012 dat preventie van verdrinking, verstikking en verbranding in Nederland te wensen overlaat. Het aantal medisch behandelde letsels bij kinderen van 0-4 jaar in en om het huis (‘privé-ongevallen’) bedraagt per jaar 94.000. Van deze groep belanden 9.000 kinderen in het ziekenhuis; 36 kinderen van 0-4 jaar overlijden als gevolg van het ongeval.

De totale medische kosten van letsels bij kinderen en jongeren bedragen 240 miljoen euro per jaar. De helft van dit bedrag wordt besteed aan kinderen die letsel oplopen in de privé-situatie.

Valletsels

Vallen is op deze leeftijd een belangrijke oorzaak voor letsels. In Nederland komen voor behandeling van valletsels iedere dag 70 kinderen op de spoedeisende hulp (SEH) en worden er 12 opgenomen. Vergiftigingen is de tweede oorzaak voor ziekenhuisopname: 1200 kinderen worden jaarlijks opgenomen. Ook brandwonden kent hoge aantallen patiënten. Alleen al op de SEH worden hiervoor ieder jaar 1100 kinderen van 0-4 jaar behandeld.

Doel van het congres is door gezamenlijke inspanning komen tot een blijvende inbedding van kindveiligheid en preventie van ongevallen bij kinderen in de samenleving, door het oprichten van een child safety center.

Sprekers en deelnemers op het congres zijn afkomstig uit de curatieve en maatschappelijke gezondheidszorg, het onderwijs, het onderzoek, de verzekering en de industrie.

Task Force Kinderveiligheid

De Task Force Kinderveiligheid is een samenwerkingsverband opgericht om het aantal letsels bij kinderen te verminderen en kinderen met plezier, veilig te laten opgroeien. De Task Force heeft als basispartners: Wilhelmina Kinderziekenhuis, Erasmus MC Rotterdam en VeiligheidNL.