Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde bestaat 10 jaar. Zaterdag 30 november vieren we dat met een symposium.

Onder de titel KIJK VERDER laten we niet alleen zien wat het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht heeft bereikt, maar richten we onze blik vooral op de toekomst. Mensen die óns inspireren, geven hun kijk op toekomstige vragen, verwachtingen, ontwikkelingen en uitdagingen in de revalidatie.

Programma

09.00 Ontvangst

09.30 Opening door Marian Joëls en Steven Berdenis van Berlekom

09.45 Echt samen met het gezin! Maar hoe?
Over gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige en vanuit het perspectief van de onderzoeker.
Door: Kim Rabbie, Jan Willem Gorter en Marjolijn Ketelaar

11.00 Pauze

11.30 Hoe hersenen te herstellen?
Over hoe aandacht en multisensorische stimulatie kunnen helpen bij het heractiveren van de hersenen, zodat de revalidatie na een beroerte kan versnellen.
Door: Raymond van Ee en Anne Visser-Meily

12.30 Lunch en informatiemarkt

13.50 10 stappen vooruit!
Over hoe innovaties de zorg kunnen veranderen en verbeteren waardoor deze duurzaam en dus toekomstbestendig wordt.
Door: Joep de Groot en Mia Willems

14.50 Intermezzo

15.00 Evidence and Experience
Over methoden en technieken die de toepassing van nieuwe kennis in de zorg kunnen versnellen. Door: Allen Heinemann en Marcel Post

16.00 Afsluiting door Steven Berdenis van Berlekom
Aansluitend borrel
 

Meer informatie over de sprekers en inleiders

Wanneer? Zaterdag 30 november van 9.00 - 16.30 uur
Wie? Alle revalidatieprofessionals en andere belangstellenden
Waar? UMC Utrecht, collegezaal. Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
Parkeerkosten € 1,- ongeacht parkeerduur
Prijs? €60 p.p.

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en revalidatieartsen. De VRA kent 4 punten toe aan revalidatieartsen.