Deze maand is Mobility Clinic van het UMC Utrecht gestart. Dit is dé plek voor patiënten met complexe problemen aan het steun- en bewegingsapparaat. Medisch specialisten van verschillende afdelingen werken hierin samen. Daardoor kunnen bijna alle patiënten al na het eerste polibezoek rekenen op een duidelijke diagnose en helder behandeladvies. Mobility Clinic start met zorg voor mensen met complexe knieproblemen. 

Dit onderdeel richt zich op complexe sportletsels en patiënten die vanwege complexe klachten elders uitbehandeld zijn. Ook patiënten met relatief eenvoudige indicaties in combinatie met complexere co-morbiditeit zoals hypertensie of diabetes mellitus komen voor Mobility Clinic in aanmerking evenals jonge patiënten met een versleten knie als gevolg van artrose. 

Werkwijze 
Alle patiënten worden vooraf besproken in een multidisciplinair team bestaand uit een orthopedisch chirurg, sportarts, reumatoloog en fysiotherapeut. Medische gegevens van eventueel eerdere behandeltrajecten zijn dan al opgevraagd. Op grond daarvan besluit het team door welke arts(en) de patiënt gezien wordt. Is er aanvullend diagnostisch onderzoek nodig, dan krijgt de patiënt dat op dezelfde dag, voorafgaand aan het consult. Daardoor kunnen bijna alle patiënten al na het eerste polibezoek rekenen op een duidelijke diagnose en helder behandeladvies. 

Nieuwste inzichten en technieken 
In Mobility Clinic zijn patiënten niet alleen verzekerd van een snelle diagnose. Orthopedisch chirurg prof. Daniël Saris: “Wij behandelen patiënten met de nieuwste inzichten en technieken, die in andere ziekenhuizen nog niet mogelijk zijn. Denk aan bijvoorbeeld een kraakbeentransplantatie waarbij we via een kijkoperatie eigen kraakbeenvormende cellen in de knie van de patiënt plaatsen. Verder doet Mobility Clinic onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en -technieken en mogelijkheden om bestaande behandelingen te perfectioneren.” 

Intercollegiaal overleg en doorverwijzen 
Twijfelt u of u een patiënt moet doorverwijzen of heeft u andere vragen over zijn of haar klachten, dan kunt u altijd via het verwijzersnummer 0800-8099 contact opnemen met een van de medisch specialisten van Mobility Clinic. U kunt uw patiënten naar Mobility Clinic doorverwijzen via de specialismen sportgeneeskunde, orthopedie en reumatologie. Dat kan via Zorgdomein of het verwijzersnummer. Kniepatiënten kunnen wekelijks terecht bij de Mobility Clinic op woensdag- en vrijdagmiddag. 

Mobility Clinic breidt op termijn uit naar andere complexe indicaties aan het steun- en bewegingsapparaat. 

Meer informatie 
Ga voor meer informatie naar www.umcutrecht.nl/mobilityclinic 

Voor een impressie van Mobility Clinic kniepoli klik hier.

Op de foto: sportarts Frank Backx (l) en orthopedisch chirurg Daniël Saris