Zoeken

Onderwijs websites

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Hoegaathet?

Lees meer

Onderwijs Special

Schizofrenie

Selecteer een special

Onderwijs buiten de deur

Medewerkers van de zorglijn Psychotische Stoornissen van de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht verzorgen niet alleen onderwijs aan studenten Geneeskunde, arts-assistenten en psychiaters-in-opleiding. Zij trainen ook behandelaars in de regio in het stellen van de diagnose ‘schizofrenie’.

De zorglijn Psychotische Stoornissen van het UMC Utrecht is gespecialiseerd in de diagnostiek en de eerste fase van behandeling van schizofreniepatiënten. Omdat de verschijnselen van schizofrenie per patiënt wisselen in ernst en soort, is het moeilijk de ziekte goed vast te stellen. Daarom ontwikkelde het UMC Utrecht het zogenoemde psychoseprotocol. 

Psychoseprotocol

Het psychoseprotocol is een hulpmiddel, dat bij iedere patiënt de ziekte op dezelfde, uitgebreide manier in kaart brengt. Dat levert een schat aan informatie op, niet alleen voor de artsen, maar ook voor wetenschappers.
“We leren behandelaars in de regio hoe ze de vragenlijsten van het protocol moeten afnemen. Én wat voor gevolgen de resultaten hebben voor de verdere behandeling”, aldus psychiater Wiepke Cahn. “Die vragenlijsten gaan niet alleen over de symptomen van de ziekte. Ook het functioneren van de patiënt en allerlei maatschappelijke dingen, als wonen, opleiding en uitkering worden objectief gemaakt.”