Zoeken

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Hoegaathet?

Lees meer

Strategie UMC Utrecht

In 2011 is een start gemaakt met de implementatie van de strategie 3.0 in het UMC Utrecht. De strategie bouwt voort op de verworvenheden van de vorige twee strategieën.

De aanduiding 3.0 verwijst naar de drie partijen die nauw met elkaar verbonden zijn: het UMC Utrecht, de patiënt en de maatschappij. De behoefte van de patiënt en maatschappij is leidend voor de keuzes die gemaakt worden. Elke vorm van onderzoek moet vooruitgang opleveren voor patiënt en maatschappij. Daarnaast zal innovatie en valorisatie in samenwerking met private en publieke partners moeten leiden tot daadwerkelijk betere zorgverlening.

Strategie 2009-2013 divisie Beeld

De divisie Beeld heeft een in 2009 een strategienota voor 2009-2013 opgesteld. De rode draad in deze strategie vormt de voortgang in de samenwerking c.q. integratie binnen de divisie en richt zich voornamelijk op onderwijs, onderzoek en opleiding.

Aanslutiend op de strategienota heeft de divisie diverse business cases opgesteld, waaronder: 

Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventies (CBOI) 
Vanuit de multidisciplinaire aanpak tussen Radiologie en Radiotherapie heeft de divisie Beeld een aantal internationaal baanbrekende oncologische non- en minimaal invasieve interventietechnieken ontwikkeld.

De ambitie is om deze ontwikkelingen te stimuleren, nieuwe beeldgestuurde interventietechnieken klinisch te transleren, alsmede te groeien in bestaande beeldgestuurde interventietechnieken. Dit sluit aan bij de centrale strategie om hoogstaande zorg aan te bieden. Daartoe is binnen de divisie Beeld het Centrum van Beeldgestuurde Oncologische Interventies opgericht, waarin de activiteiten in dit verband kunnen worden samengebracht en gefaciliteerd. 

Utrecht Breast Cancer Center (UBCC)
Personalized Cancer Care is een speerpunt binnen het UMC Utrecht. Eén van de iektebeelden die in dit speerpunt centraal staat is mammacarcinoom. Hiertoe is het Utrecht Breast Cancer Center tot stand gekomen. De missie van het UBCC is toonaangevende zorg en onderzoek voor en naar borstkanker. 

Kinderoncologisch Centrum
Het UMC Utrecht gaat met het AVL en het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) samenwerken om te komen tot de vorming van een kinderoncologisch centrum dat zal worden gevestigd bij het UMC Utrecht. De divisie Beeld zal voor het NKOC diagnostische onderzoeken uit gaan voeren, maar ook zal er bestralingscapaciteit benodigd zijn voor de behandeling van deze patiënten. Naar verwachting zal de vestiging van het NKOC in Utrecht in 2015 gereed zijn. 

Samenwerking met AVL

Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) te Amsterdam en het UMC Utrecht richten samen een nieuw kankercentrum met landelijke uitstraling op voor diagnostiek, behandeling en onderzoek van alle oncologische aandoeningen.

Door de kennis en kunde van het AVL en het UMC Utrecht te bundelen met unieke technieken voor beeldgestuurde oncologische interventies ontstaat een nieuw gespecialiseerd instituut dat tot de wereldtop gaat behoren.

De nieuwe organisatie wil zoveel mogelijk mensen met (verdenking op) kanker genezen en behandelen op basis van personalized care: op maat gesneden behandeling van patiënten door multidisciplinaire teams op basis van een behandelplan dat geheel op de betreffende patiënten is gericht. 

Samenwerking TU Eindhoven
Met de Technische Universiteit (TU) Eindhoven zal nader samengewerkt worden op het gebied van MRI beeldvorming. Hierbij zal speciaal aandacht worden besteed aan het gebruik van nieuwe contrastmechanismen ter ondersteuning van de beeldvorming voor regenerative medicine en tissue engineering.