Wat is een DBC?

Een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) is het totaal van activiteiten van ziekenhuis en medisch specialist, dat voortkomt uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de medisch specialist in het ziekenhuis bezoekt.

In de bovengenoemde uitleg over DBC’s worden met ‘activiteiten’ zowel medische als medisch ondersteunende verrichtingen bedoeld, bijvoorbeeld:
  • Polikliniekbezoeken
  • Verpleegdagen
  • Dagverpleging
De DBC beschrijft elke stap in de behandeling van de patiënt, het zogeheten zorgpad. Dus van het eerste consult of onderzoek, tot en met de laatste controle.

De prijs van een DBC is opgebouwd uit een aantal activiteiten en verrichtingen en de daarvoor geldende kosten:
  • Activiteiten of verrichtingen in het zorgproces
  • Het gebruik van middelen, bijvoorbeeld apparatuur, in het ziekenhuis
  • De werklast, het honorarium, van de medisch specialist
Disclaimer© 2006-2014 UMC Utrecht, Alle rechten voorbehouden