Tracheostoma

Om welke redenen kan een tracheostoma voor de lange duur nodig zijn?
1) Als beademingsweg bij patiënten bij wie de non-invasieve beademing niet meer lukt.
2) Bij mensen die zich voortdurend verslikken en daardoor versliklongontstekingen oplopen.
3) Bij mensen die niet kunnen hoesten en geen baat (meer) hebben bij long volume recruterende technieken.

In deze gevallen wordt het tracheostoma (of de canule) gebruikt om te beademen en om uit te zuigen.

De voordelen van een tracheostoma zijn:
- De voortgang van de chronische beademing.
  De non-invasieve beademing wordt vervangen door invasieve, tracheostomale, beademing. 
  Hiermee wordt  het leven verlengd 
- de mogelijkheid om slijm uit te zuigen zodat de grote luchtwegen open blijven.

De nadelen van een tracheostoma zijn helaas talrijk.
Deze hangen samen met:
- de noodzaak tot opereren,
- de genezingstendens die een tracheostoma heeft en
- de noodzaak tot uitzuigen. (klik voor uitleg uitzuigen)
- Het tracheostoma maakt patiënten vatbaarder voor luchtweginfecties.
Als deze patient niet beademd wordt en zelf adem haalt, bereikt de buitenlucht direct de longen. Deze lucht is niet gefilterd, onverwarmd en niet bevochtigd. Het slijmvlies van de luchtpijp kan uitdrogen en wordt dan extra kwetsbaar.
- Het tracheostoma maakt de langdurige beademing ingewikkelder door de uitgebreidere verzorging en het toezicht, die ervoor nodig is.
Een tracheostoma kan soms zelfs nadelige gevolgen hebben voor de plaats waar langdurig beademde patiënten wonen. 

Om deze redenen wordt geprobeerd om het maken van een tracheostoma zo lang mogelijk uit te stellen.
Dit lukt tegenwoordig steeds vaker dankzij het regelmatig toepassen van long volume recruterende technieken en hoesttechnieken zoals abdominale compressie (klik voor hoesttechnieken ).

Disclaimer© 2006-2014 UMC Utrecht, Alle rechten voorbehouden