Lopende studies

Deze pagina is nog in opbouw. De informatie over de lopende studies is correct en actueel. Maar het overzicht is nog niet volledig.


Tepelvocht-studie
Bij de deelnemende vrouwen wordt elk jaar een beetje tepelvocht afgenomen en onderzocht. De samenstelling van het vocht is mogelijk een voorspeller van borstkanker in een heel vroeg stadium.
Wie kan deelnemen: vrouwen die een verhoogd risico lopen om borstkanker te krijgen.
Klik hier voor meer informatie. 


PACT-studie
De PACT-studie is een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van lichaamsbeweging tijdens de behandeling van borst- of darmkanker. Is het goed om dan te trainen?
Wie kan deelnemen: patiënten die tussen 2010 en 2012 worden behandeld voor borstkanker of darmkanker.
Klik hier voor meer informatie. 


ROLL trial
De ROLL studie is opgezet om te evalueren of de zogenaamde radioguided occult lesion localisation (ROLL) een goed alternatief is voor de nu geldende gouden standaard, de draadgeleide excisie (WGL) in de chirurgische behandeling van niet palpabele borstkanker. De verwachting is dat met de ROLL methode de tumor vaker in één keer verwijderd kan worden, dat de ROLL methode patiëntvriendelijker is en dat de ROLL procedure een beter cosmetisch resultaat oplevert. Indien patiënten toestemming geven om mee te doen aan het onderzoek wordt er gerandomiseerd. De ene helft van de patiënten wordt behandeld met de oude methode, de WGL, de andere helft van de patiënten wordt met de nieuwe methode behandeld, de ROLL. De hoofdvraagstelling van het onderzoek is: 'Wat is het percentage tumorvrije marges?'. Nadat patiënten geloot zijn voor één van beide behandelingen wordt ze gevraagd een kwaliteit van leven vragenlijst in te vullen en een cosmetische vragenlijst. Op de dag van behandeling vullen de verschillende betrokken specialisten tijdens de injectie van het radiofarmacon voor de schildwachtklier procedure en/of ROLL procedure vragenlijsten in over de duur en moeilijkheidsgraad van de procedures. De patiënten wordt gevraagd een pijnscore in te vullen. Na de operatie wordt tijdens de controle op de polikliniek nog een aantal keren gevraagd aan de patiënten een kwaliteit van leven vragenlijst in te vullen en na 26 weken ook een cosmetische vragenlijst. Hierna is de deelname van de patiënten aan het onderzoek afgerond .
In een artikel in Oncologie Magazine van mei 2010 wordt uitgebreid beschreven wat de ROLL studie inhoudt en hoe deze tot nu toe is verlopen. Klik hier voor dit artikel.


PLAMET
De PLAMET studie onderzoekt welke stents (plastic of metalen buisjes) het best kunnen worden gebruikt om verstopping van de galwegen door een tumor te voorkomen. Plastic en metalen stents worden vergeleken op het gebied van medische effecten, kosten en kwaliteit van leven.
Wie kan deelnemen: patiënten bij wie de galwegen verstopt (dreigen te) raken door een tumor van de alvleesklier of galwegen.
Klik hier voor meer informatie. 


Radio-embolisatie
Radio-embolisatie is een bijzondere vorm van bestraling. De tumor wordt van binnenuit bestreden. De patiënt krijgt hele kleine radioactieve bolletjes in de leverslagader toegediend. Die bolletjes lopen vast in de haarvaten rond de levertumor. Ze blijven ruim een week straling afgeven. Dat beschadigt de tumor. U kunt door deze behandeling niet genezen. Wel werkt deze inwendige bestraling levensverlengend en pijnbestrijdend.
Wie kan deelnemen: leverkanker-patiënten en darmkanker-patiënten die uitzaaiingen in de lever hebben.
Klik hier voor meer informatie. 


MR-HIFU voor pijnlijke botuitzaaiingen
MR-HIFU is een behandeling met ultrageluid waarbij heel gericht weefsel in het lichaam wordt verhit. Bij uitzaaiingen van kanker in de botten worden de zenuwen in het botvlies uitgeschakeld met dit ultrageluid. Hierdoor neemt de pijn af. De behandeling heeft alleen als doel de pijn te verminderen en de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. U kunt door deze behandeling niet genezen.
Wie kan deelnemen: kankerpatiënten met pijnlijke uitzaaiingen in de botten die al bestraling gehad hebben. Klik hier voor meer informatie. 


Radiofrequente ablatie (RFA)
RFA is een nieuwe behandeling waarbij de nierkankercellen gedood worden door verwarming. RFA is minder ingrijpend dan het wegnemen van de nier. Maar het is nog niet zeker hoeveel warmte gebruikt moet worden.
In dit onderzoek wordt zowel RFA toegepast als de gewone behandeling. Eerst wordt de warmtebehandeling gedaan. Daarna wordt de nier verwijderd: de gebruikelijke behandeling. In het laboratorium kan vastgesteld worden of de hele tumor al was gedood door de warmtebehandeling. Zo wordt proefondervindelijk vastgesteld welke dosis warmte effectief is. Dat is van belang voor toekomstige patiënten met niercelkanker.
Wie kan deelnemen: patiënten bij wie een nierceltumor operatief verwijderd wordt.
Meer informatie is verkrijgbaar via uw behandelend arts of bij de Niertumoren Poli, telefoon 088 75 569 05.
Disclaimer© 2006-2014 UMC Utrecht, Alle rechten voorbehouden