Toestemming en deelname

Ieder onderzoek heeft zijn specifieke aspecten. Voordat u aan een klinisch onderzoek begint, geven de onderzoeksarts en de researchverpleegkundigen een uitgebreide voorlichting, waarbij alle belangrijke elementen van het onderzoek aan de orde komen.

Na deze gesprekken kunt u de informatie rustig nalezen in de brochure van de studie (de schriftelijke patiënteninformatie). In de patiënteninformatie staan de volgende onderwerpen beschreven:
  • de reden van de studie,
  • de te testen behandeling,
  • de fase waarin het onderzoek zich bevindt,
  • de mogelijke risico’s en voordelen 
  • overzicht van de onderzoeken (zoals röntgenfoto’s en bloedonderzoek) die nodig zijn.
U bepaalt zelf hoe lang u over uw eventuele deelname na wilt denken. U kunt altijd vragen stellen tot u alle informatie hebt die nodig is.

Wanneer u besluit deel te nemen aan een studie, ondertekenen zowel de onderzoeksarts als u een toestemmingsformulier. Daarna wordt u uitgenodigd voor een screening. Tijdens de screening vindt algemeen lichamelijk onderzoek plaats en worden een aantal aanvullende onderzoeken gedaan. De uitslag van de screening bepaalt of u werkelijk kunt starten met het onderzoek, aangezien elk onderzoek bepaalde eisen stelt aan de lichamelijke toestand van de deelnemers.

Wanneer u deelneemt aan een klinisch onderzoek werkt u samen met een onderzoeksteam. Daarin zitten niet alleen artsen en verpleegkundigen, maar ook maatschappelijk werkers, diëtisten en andere deskundigen. Zij bewaken uw gezondheid zorgvuldig en geven u speciale instructies over de studie.


Deelnemen?
Bent u geïnteresseerd en wilt u graag verder praten over de mogelijkheden van deelname aan een klinisch onderzoek, dan kunt u het best overleggen met uw behandelend arts. Het kan zijn dat uw arts u doorverwijst naar een andere afdeling. Voorbeeld: als er een studie is die gaat over chemotherapie, dan valt de studie onder de afdeling Medische Oncologie. Terwijl uw hoofdbehandelaar aan een andere afdeling verbonden is. Het is wel prettig dat dan direct uw hoofdbehandelaar op de hoogte is van uw voornemen om aan een onderzoek deel te gaannemen.
Disclaimer© 2006-2014 UMC Utrecht, Alle rechten voorbehouden