Wat is klinisch onderzoek

Klinische onderzoeken zijn studies waaraan patiënten deelnemen. Het zijn studies met patiënten die in behandeling zijn op een verpleegafdeling of op de polikliniek.
Elke studie probeert een antwoord te vinden op bepaalde problemen die er in de behandeling en diagnostiek van kanker bestaan zoals:

  • is er een betere manier om kanker te voorkomen
  • hoe kan een diagnose beter of sneller gesteld worden
  • kan kanker op een betere manier behandeld worden

Professor Emile Voest vertelt over het doel van zijn onderzoeken:

Het meeste klinisch onderzoek is opgebouwd uit verschillende stappen, ook wel fasen genoemd.

Fase 1 – vroeg klinisch onderzoek
Bij fase I studies gaat het om vragen als: hoe een nieuw medicijn moet worden toegediend (via de mond, injecties in het bloed, of injecties onder de huid); hoe vaak het nieuwe medicijn moet worden gegeven; en wat de veilige dosering van het medicijn is.
Aan een fase I onderzoek doet een klein aantal patiënten mee. Meestal wordt binnen een fase I studie niet geselecteerd op het soort kanker.

Fase 2 – tweede stadium klinisch onderzoek
In een fase II studie staat de werkzaamheid van het medicijn centraal, daarnaast wordt er verder gekeken naar de veiligheid. Een fase II studie richt zich meestal op een speciaal type kanker.

Fase 3 – derde stadium klinisch onderzoek
Bij deze studies gaat het om de vergelijking tussen bestaande behandelingen en de nieuwe behandeling (met een nieuw medicijn, een nieuwe combinatie van medicijnen of een nieuwe chirurgische ingreep). Loting bepaalt of patiënten die aan deze onderzoeken deelnemen de bestaande standaardbehandeling of de nieuwe behandeling krijgen. Zo kan aan het einde van de studie met zekerheid vastgesteld worden welke behandeling beter is. 


Disclaimer© 2006-2014 UMC Utrecht, Alle rechten voorbehouden