Na de behandeling

Kans op genezing 
Bij darmkanker is het moeilijk aan te geven wanneer iemand echt genezen is. Ook na een - in opzet - curatieve behandeling bestaat het risico dat de ziekte terugkomt. We spreken daarom liever niet van 'genezingspercentages' maar van 'overlevingspercentages'. Daarbij wordt meestal een periode van vijf jaar vanaf de diagnose aangehouden. Naarmate de periode dat er geen darmkanker wordt gevonden, langer duurt, wordt de kans kleiner dat de ziekte toch nog terugkomt.

Hoe vroeger de ziekte wordt ontdekt en behandeld, hoe groter de kans op langdurige overleving. Hoe kleiner de tumor, des te kleiner het risico dat deze uitzaait naar de lymfeklieren of andere plaatsen in het lichaam. Gemiddeld overleeft ongeveer 60% van alle patiënten met dikkedarmkanker de ziekte. Als de ziekte beperkt is gebleven tot de dikke darm (stadium I-II) overleeft gemiddeld 80 tot 90% van de patiënten de eerste 5 jaar. Bij stadium III bedraagt dat overlevingspercentage gemiddeld 60% (met adjuvante chemotherapie). Als de diagnose stadium IV is, dan is de kans om 5 jaar te overleven aanzienlijk kleiner. Soms is het in deze situatie mogelijk operatief alle uitzaaiingen te verwijderen, maar meestal helaas niet. In het laatste geval is genezing helaas niet meer mogelijk. De levensverwachting is dan gemiddeld nog slechts ongeveer twee jaar.

Overlevingspercentages voor een groep patiënten zijn niet zomaar naar uw individuele situatie te vertalen. Wat u persoonlijk voor de toekomst mag verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken.

Controles
Mensen die voor dikkedarmkanker behandeld zijn, blijven daarna nog lange tijd onder controle. De controles zijn vooral gericht op het ontdekken van:
• Eventuele plaatselijke terugkeer van de ziekte
• Uitzaaiingen in de lever
• Een eventuele tweede, nieuwe tumor in de darm.
Onderzoeken bestaan uit regelmatig bloedonderzoek, een coloscopie eens in de 3-6 jaar en echografie van de lever. Als u klachten hebt, worden er mogelijk ook andere onderzoeken gedaan. Na 5 jaar wordt er alleen nog gezocht naar nieuwe poliepen of nieuwe tumoren met een coloscopie.
U bent dan zo goed als zeker genezen.
Disclaimer© 2006-2014 UMC Utrecht, Alle rechten voorbehouden