Mondholtekanker


Behandeling van hoofd-halskanker
Het hoofd-halsgebied is door de anatomie en de vele functies een ingewikkeld gebied. Kanker in het hoofd-halsgebied komt relatief weinig voor. De diagnostiek en behandeling is complex. Kennis en ervaring is belangrijk om een goede kwaliteit van zorg te bieden. In Nederland is daarom afgesproken dat behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied gebeurt in gespecialiseerde centra. Het UMC Utrecht is één van die centra.

Elk centrum heeft een hoofd-hals oncologische werkgroep, die verantwoordelijk is voor de zorg. De werkgroep is multidisciplinair: alle specialismen die bij de zorg betrokken zijn, nemen deel aan de werkgroep. Leden zijn hoofd-hals chirurgen (Keel-, Neus-, en Oor-artsen (KNO-artsen) en Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgen (MKA-artsen) die gespecialiseerd zijn in behandeling van kanker). Daarnaast zijn ook radiotherapeuten, medisch oncologen, patholoog-anatoom, radiologen en nucleair geneeskundige lid van de werkgroep.
Naast de medische specialisten zijn ook veel andere disciplines betrokken: diëtist, logopedist, fysiotherapeut, mondhygiëniste, verpleegkundige, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging.

Wie kan kanker in het hoofd-halsgebied krijgen?
In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 2800 mensen te horen dat ze kanker hebben in het hoofd-halsgebied. Dit is 4 á 5% van het totale aantal mensen die jaarlijks de diagnose kanker krijgen.

Hoofd-halstumoren hebben veel overeenkomsten, zowel in de wijze van ontstaan en uitzaaiing als in de methoden van diagnostisch onderzoek, behandeling en revalidatie.
Iedereen kan kanker in het hoofd-halsgebied krijgen, maar er zijn wel belangrijke factoren die kunnen meespelen bij het ontstaan van kanker in dit gebied.

De belangrijkste factoren zijn:
• Het roken of pruimen van tabak en het overmatig gebruik van alcohol.
• Mensen die tabak én overmatig alcohol gebruiken, lopen tot een acht keer verhoogde kans op kanker in het hoofd-halsgebied.
• Humaan papilloma virus (HPV).
• Familieleden met kanker van de mondholte, keel of longen. Mogelijk spelen nog onbekende erfelijke factoren een rol.
• Bij tumoren aan de lip kan ook zonlicht of pijproken een rol spelen
• Werken in de houtindustrie bij kanker in de neusbijholte
• Epstein-Barr virus infectie bij kanker in de neus-keelholte, indien deze op zeer jeugdige leeftijd wordt opgelopen.


Disclaimer© 2006-2014 UMC Utrecht, Alle rechten voorbehouden