Divisie Kinderen

 

 2009

 2008

 2007

 2006

Budget eerste geldstroom

 42.697.246

 38.995.315

 36.490.902

 35.622.298

Gemiddeld aantal fte's eerste
geldstroom

  556

 547

 535

 525

Gemiddeld aantal fte's geldstroom 2-4

 43

 40

 43

 38

Onderwijs: docenturen CRU

 6.696

 6.249

 6.456

 5.174

Cijfer voor docenten van studenten
CRU

 7,5

 7,5

 7,6

 7,3

Cijfer voor docenten van studenten
SUMMA

 7,0

 7,0

 7,4

 7,2

Aantal promoties

 12

 7

 7

 12

Aantal wetenschappelijke (SCI)
publicaties

 168

 147

 124

 137

Publicaties in top 25% tijdschriften

 70%

 63%

 71%

 57%

Dagverpleging

 2.581

 2.533

 2.047

 1.958

Aantal opnamen (ongewogen)

 2.557

 2.382

 2.312

 2.284

Aantal EAC’s (ongewogen)

 9.118

  8.352

 8.452

 8.248


Kinderartsonderzoektpatiëntje1

Kinderhartcentrum

In het voorjaar van 2009 startte de samenwerking tussen de kinderhartcentra van Utrecht en Nijmegen. Daarna besloot minister Klink de kinderhartcentra van Utrecht en Nijmegen te sluiten. Hij volgde het advies van de Commissie Aangeboren Hartafwijkingen. Nijmegen accepteerde het besluit van de minister en droeg al haar ingrepen aan ons over. Daarmee voldeden we aan de kwantitatieve eisen van de commissie. Kwalitatief stonden we al aan de top.

Na een breed gesteunde campagne, kregen we een tijdelijke vergunning. De tweede helft van 2009 stond in het teken van de fysieke uitbreiding van het Utrechtse centrum: 

  • prof.dr. Paul Schoof (congenitaal cardiochirurg) en dr. Gregor Krings (kinderinterventiecardioloog) zijn vanuit Nijmegen overgekomen; 
  • we hebben afspraken gemaakt over volwassenen met aangeboren hartafwijkingen (GUCH); 
  • we startten een wervingscampagne voor schaars personeel; 
  • we begonnen met verbouwingen en 
  • we hebben het OK-programma verruimd.
We overlegden met zorgverzekeraars om deze uitbreiding te kunnen financieren. Dat is eind 2009 gelukt. Sinds 1 september 2009 vinden alle operaties plaats in Utrecht. Ons kinderhartcentrum is daarmee bijna in omvang verdubbeld.

Medische organisatie

Om gespecialiseerde kinderartsen nauwer bij de klinische opnames te betrekken en de assistenten in opleiding ook op de afdeling te begeleiden, hebben we een nieuwe organisatiestructuur voor artsen opgezet.
Elke verpleegafdeling heeft nu een dedicated team. In dit team zitten zowel algemeen als gespecialiseerde kinderartsen. Het nieuwe model vraagt veel extra inzet van de medische staf. Over de invulling ervan is dan ook flink gediscussieerd. Per 1 januari 2010 gingen de dedicated teams van start.

Onderzoek

Met de benoeming van professor Nieuwenhuis als divisievoorzitter is het onderzoek van de divisie versterkt. Met zijn onderzoek slaat hij een brug tussen het WKZ en het Hubrecht Instituut.
Het onderzoek van professor Sanders naar luchtweginfecties kreeg een NWO topsubsidie. En het onderzoek naar cardiovasculaire risico’s is verder ingevuld.
Femke van Wijk en Debby Bogaert kregen allebei een VENI-subsidie. VENI-subsidies worden toegekend aan jonge, talentvolle onderzoekers.

We hebben een kwaliteitsmedewerker aangesteld. Haar belangrijkste taken zijn: 

  • klinisch wetenschappelijk onderzoek professionaliseren en 
  • onderzoekers leren werken volgens de Good Clinical Practice-richtlijnen.
Het tekort aan laboratoriumruimte en zitplaatsen voor onderzoekers is een groot probleem.

Sylvia Tóthcentrum

In 2009 is het onderzoek afgerond naar de effectiviteit van het Sylvia Tóthcentrum. Op basis van dit onderzoek hebben we afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over de toekomstige financiering. Dat was nodig omdat de financiering door de Stichting Sylvia Tóth na tien jaar stopte.

Mexicaanse griep

In de tweede helft van 2009 hebben we veel gedaan om de mogelijke gevolgen van de nieuwe H1N1 griep het hoofd te bieden. Vooral jonge kinderen en adolescenten kregen vaak de Mexicaanse griep. De ernst van de besmetting viel mee, op enkele uitzonderingen na. We hadden geen tekort aan bedden en gelukkig ook niet aan personeel. Iedereen heeft wel extra zorg en informatie gegeven, vooral de kinderinfectiologen.
Het verplegend personeel liet zich massaal inenten. Ook meer dan zeventig procent van de risicogroepen en de kinderen jonger dan 4 jaar liet zich inenten. Dit vermindert hopelijk de toekomstige verspreiding van de Mexicaanse griep.

MBTO

Het tweejaarlijkse onderzoek naar de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers (MBTO) liet voor de divisie Kinderen een opvallende stijging zien van de tevredenheid over de directe leiding, vooral bij de verpleegkundigen. De respons en de algehele tevredenheidsscore van de medewerkers van de divisie Kinderen ligt, zoals ook in voorgaande jaren, boven het UMC-gemiddelde.
Disclaimer© 2006-2014 UMC Utrecht, Alle rechten voorbehouden