WADA onderzoek

Wada-test

Inleiding
Als sinds eind jaren 80 worden er in het UMC Utrecht Wada-testen uitgevoerd. De Wada-test is vernoemd naar de Canadese neuropsycholoog Juhn A. Wada en wordt gebruikt om bij patiënten met ernstige epilepsie te bekijken:
• welke hersenhelft dominant is voor taal
• wat het risico is van een hersenoperatie op geheugenproblemen.

Deze informatie is van belang om te weten als er mogelijk aan epilepsiechirurgie gedacht wordt.
Het onderzoek vindt plaats op de angiokamer van de afdeling Radiologie in het UMC Utrecht. Informatie over de wachtlijst kunt u krijgen van onze verpleegkundig specialist die naast voorlichting en medische adviezen, de planning doet in het UMC Utrecht. Hierdoor kan ze u helpen om overzicht te houden over de behandeling en het traject.

Voor de wada-test moet de patiënt 2 dagen (1 nacht) opgenomen worden. Het onderzoek vindt 1x per maand plaats op de vrijdag.
Het onderzoek wordt zowel bij kinderen als bij volwassenen uitgevoerd. Indien er twijfel is of een kind het onderzoek aan kan. Kan er vooraf een “proef-wada test” of een “wada met anesthesie” afgesproken worden. Zie verderop.

Voorbereiding
Bij opname krijgt u uitleg over het onderzoek tijdens een gesprek met de neuropsycholoog en de verpleegkundige. Indien nodig wordt u liezen geschoren. U hoort bij opname ook wanneer u de volgende dag aan de beurt bent voor het onderzoek.
Op de dag van het onderzoek moet er o.a. voor wada-test de plakkers van het EEG geplakt worden. Indien u als eerste gaat wordt dit op de verpleegafdeling gedaan en anders gaat u voordat u naar de angiokamer gaat eerst nog langs de KNF afdeling.

Het onderzoek
De wada-test bestaat uit het tijdelijk stilleggen van de activiteit van één hersenhelft. Dit wordt bereikt door een kortwerkend slaapmiddel (Amytal ®)in te spuiten. De neuroradioloog brengt hiervoor via een bloedvat in uw lies een katheter in en schuift deze op tot in de halsslagader. Het inbrengen van de katheter gebeurt onder lokale verdoving. Met contrastvloeistof wordt eerst gekeken of de katheter op de juiste plaats in uw hals zit. Vervolgens worden er foto’s van uw hersenvaten gemaakt. Door de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel in uw hoofd ervaren. Hierna wordt via de katheter het slaapmiddel Amytal® toegediend. Met dit middel wordt de hersenhelft waar we ook willen opereren heel kort uitgeschakeld en onderzoekt de neuropsycholoog welke taken de andere hersenhelft verricht. Het gaat hierbij met name om taal en geheugen. Hiervoor moet u diverse testjes uitvoeren bijvoorbeeld het benoemen van een aantal voorwerpen die u worden getoond, het beschrijven van tekeningen en geheugentestjes. Bij een kind zijn de testen aangepast op hun niveau en kijken we met name naar de lokalisatie van de taal. Na 2-8 minuten is het slaapmiddel weer uitgewerkt. We bespreken dan kort met elkaar of we genoeg informatie hebben.
We besluiten dan of we:
• stoppen met de test
• de andere kant ook willen testen of
• dezelfde kant, voor de zekerheid, nog eens willen testen.
Als we nog niet willen stoppen, laten we de sheat in de lies zitten. De katheter trekken we een klein stukje terug. Daar voelt u niets van. Tussen de twee testen moet een half uur zitten. We moeten dus wachten. Daarna schuiven we de katheter naar de juiste plek en geven weer het slaapmiddel.

Na het onderzoek
De neuroradioloog haalt de katheter en de sheat uit u lies. Deze plek wordt met de klem of hand afgedrukt voor ca 15 min. daarna krijgt u op die plek een drukverband. De patiënt gaat terug naar de verpleegafdeling en moet in ieder geval vier uur plat in bed liggen. De zaalarts bepaalt wanneer u naar huis mag, dit is mede op geleiden van de controles die de verpleegkundigen doen.
De eerste dagen mag u niet teveel bukken en ook geen zware dingen tillen. Dit omdat je je lies niet te veel mag belasten, er is immers een groot bloedvat aangeprikt tijdens de wada-test.

Uitslag
De uitslag bespreken we in de vergadering van de lokale of landelijk werkgroep.
Daarna krijg u de uitslag van de (kinder)neuroloog die de Wada-test heeft aangevraagd. Dat gebeurt tijdens de eerstvolgende afspraak.
De (kinder)neuroloog bespreekt dan met u wat hij tijdens de test gezien heeft. Ook wordt er besproken wat er verder gaat gebeuren.

Proef-wada test
Tijdens de proef wordt het kind met zijn ouders of verzorgers uitgenodigd op de angiokamer, waar de neuroradioloog en de neuropsycholoog aanwezig zijn. Er wordt dan gekeken of het kind mee kan werken aan een wada-test. Indien dit het geval is kan er hierna besloten worden tot een wada-test met of zonder anesthesie.

Wada met anaesthesie
Bij kinderen die bang zijn voor een prik of daarvan in paniek raken kunnen we doormiddel van de ondersteuning van de anesthesie toch een wada-test doen.
Voor een Wada test krijgt de patiënt een plaatselijke verdoving in de lies. Die prik kan pijnlijk zijn. De kinderneuroloog heeft met de ouders dit besproken en naar aanleiding daarvan is besloten dat deze voorbereidingen van de test onder narcose wordt gedaan. Voor de Wada-test moet de patiënt echter opdrachten doen, daarom wordt de patiënt maar heel kort in slaap gebracht en wakker gemaakt zodra de katheter op zijn plaats ligt om de wada-test uit te voeren. Per jaar hebben we 4 ochtenden tot onze beschikking voor wada-test met anaesthesie. De opnameduur wordt niet verlengd, echter moet het kind voor de opname wel naar de POS polikliniek, hetgeen niet nodig is bij een gewone wada-test.
Disclaimer© 2006-2014 UMC Utrecht, Alle rechten voorbehouden