Kindergeneeskunde

Gegevens van de afdeling


Bereikbaar via:Zorg Domein

Naam divisie: Divisie Kinderen

Naam (sub)afdeling: Algemene Pediatrie

Naam polikliniek: Polikliniek Algemene Pediatrie

Medisch (sub)afdelingshoofd: Prof.dr. E.E.S. Nieuwenhuis

Aanspreekpunt voor verwijzers: Dienstdoend kinderarts

Stafartsen: Drs. F.M.C. van Berkestijn, drs. A.T.H. van Dijk, drs. I.A.G. van Dijk, dr. J. Frenkel, dr. M.L. Houben, dr. C.C.E. de Jong-de Vos van Steenwijk, dr. L.E.M. Niers, dr. E.M. van de Putte, drs. I.M.B. Russel, drs. M.J.H. van Summeren, drs. B.C.M.S. Timmers-Raaijmaakers, drs. M.E. Wiesman, drs. H. Terlingen.

Contactgegevens

Postadres:
UMC Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis
t.a.v. Polikliniek Algemene Pediatrie
Huispostnummer KH.01.412.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Faxnummer: 088 75 553 12

Locatie Polikliniek:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Receptie 4/4a
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Locatie verpleegafdeling:
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Verpleegafdelingen Dolfijn, Kikker, Eekhoorn en Giraf
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Verwijzen

Acuut (zelfde dag):
Telefonisch aanmelden bij dienstdoende kinderarts via het centrale verwijzersnummer.

Voorrang (= tot 5 dagen):
Verwijsbrief bij voorkeur versturen via ZorgDomein, anders faxen naar de polikliniek Algemene Pediatrie o.v.v. “graag voorrang” (zie contactgegevens). Patiënt wordt binnen een werkdag na ontvangst verwijsbrief door het UMC Utrecht gebeld.

Regulier
Verwijsbrief bij voorkeur versturen via ZorgDomein,anders opsturen of faxen naar de polikliniek Algemene Pediatrie (zie contactgegevens). Patiënt wordt door polikliniek opgeroepen.

Second opinion:
Verwijsbrief bij voorkeur versturen via ZorgDomein,anders opsturen of faxen naar de polikliniek algemene pediatrie (zie contactgegevens) o.v.v. “aanvraag second opinion”. Patiënt wordt door polikliniek opgeroepen.

WKZBerkestijnFrederiquevan1 van Dijk
 Drs. F.M.C. van Berkestijn   Drs. A.T.H. van Dijk

Frenkel1 de Jong
Dr. J. Frenkel                 Dr. C.C.E. de Jong


DijkvanIAG1 WKZNiersLaetitia200pix1
Drs. I.A.G van Dijk          Drs. L.E.M. Niers

RusselIMB1 TimmersBCMS1
Drs. I.M.B. Russel          Drs. B.C.M.S. Timmers

PuttevdEM1 VeldhoenES1
Dr. E.M. van de Putte        Drs. E.S. Veldhoen

Disclaimer© 2006-2014 UMC Utrecht, Alle rechten voorbehouden