Radiotherapie

Gegevens van de afdeling

Naam divisie: Divisie Beeld

Naam afdeling
: Radiotherapie

Naam polikliniek
: Polikliniek Radiotherapie

Medisch afdelingshoofd (a.i.): Drs. H.K. Wyrdeman

Aanspreekpunt voor verwijzers: Dienstdoende radiotherapeut via het centrale verwijzersnummer

Stafartsen
: drs. M. Albregts, I.E. van Dam, W.S.C. Eppinga, J.R.N. van der Voort van Zyp, drs. L. v.d. Bunt, dr. H.J.G.D. van den Bongard, drs. H. Dehnad, drs. C.A. van Es, drs. N. Kasperts, drs. C.E. Kleynen, dr. O. Reerink, dr. J.M. Roesink, dr. I.M. Jürgenliemk-Schulz,dr. S.Y. el Sharouni, drs. E. Smid, dr. C.H.J. Terhaard, drs. J.H.A. Tersteeg, prof.dr. M. van Vulpen, drs. H.K. Wyrdeman, dr. J.L. Noteboom en drs. C.C. Rodenhuis

Contactgegevens

Postadres:
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
Huispostnummer Q 00.118
Postbus 85500,
3508 GA Utrecht

Faxnummer
: 088 75 558 50

Locatie polikliniek
: Receptie 2 A

Locatie verpleegafdeling
: Bijzondere verpleegunit, Radiotherapie / Nucleaire geneeskunde E 02

Verwijzen

Acuut (dezelfde dag)
Na telefonisch contact met behandelend arts of dienstdoende arts wordt overlegd over de te maken afspraak.

Spoed

Bij spoed indicatie voor radiotherapie dient er telefonisch contact opgenomen te worden met de afdeling voor overleg met de desbetreffende behandelend arts van patiënt of met de dienstdoende arts.

Regulier

Na bespreking van patiënt in de oncologiebespreking worden de relevante patiënt gegevens naar de afdeling radiotherapie opgestuurd. Vervolgens wordt patiënt schriftelijk opgeroepen voor intake gesprek.

Bijzonderheden verwijzing
Verwijsbrief opsturen of faxen naar de polikliniek radiotherapie (zie contactgegevens). Patiënt wordt door de afdeling radiotherapie van het UMC Utrecht opgeroepen. Patiënt krijgt binnen een week na ontvangst verwijsbrief en relevante patiëntgegevens een schriftelijke afspraak voor het intakegesprek inclusief Patiënt Informatie Dossier. Relevante patiëntgegevens: medische beeldvorming, OK-verslag, PA-uitslagen, lab-uitslagen.

Second opinion

Beoordeling vindt alleen plaats door stafartsen (geen arts-assistenten).

Dehnad van Es
Drs. H. Dehnad                Drs. C.A. van Es            

Kasperts Roesink Schulz
Drs. N. Kasperts              Dr. J.M. Roesink             Dr. I.M. Schulz

Terhaard Tersteeg van Vulpen
Dr. C.H.J. Terhaard          Drs. J.H.A. Tersteeg        Prof.dr. M. van Vulpen

WyrdemanCarlaRodenhuis1  DesiréevandenBongard1   
        


 


drs. H.K. Wyrdeman    drs. C.C. Rodenhuis         dr. H.J.G.D. van den Bongard


JuusNoteboom1LindavandeBunt1
ErnstSmid3


dr. J.L. Noteboom             drs. L. v.d. Bunt               drs. E. Smid

SherifElSharouni1OnneReerink1dr. S.Y. el Sharouni             dr. O. Reerink
Disclaimer© 2006-2014 UMC Utrecht, Alle rechten voorbehouden