Zoeken

Zorgportalen

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Vragen, klachten en complimenten

Lees meer

Hoegaathet?

Lees meer

Dolfijn

De afdeling

 DolfijnOp afdeling Dolfijn worden kinderen opgenomen met een neurologische, neurochirurgische, metabole, urologische of nefrologische aandoening. En kinderen bij wie onderzoek en/of behandeling op dat gebied nodig is. Ook worden op de afdeling kinderen opgenomen die een training krijgen in verband met een complex incontinentieprobleem.

  • Bij een neurologische aandoening is er sprake van een stoornis in de hersenen, zenuwen, ruggenmerg of spieren, waarvoor soms een (neurochirurgische) operatie noodzakelijk is.
  • Een metabole aandoening wordt ook wel een ontregeling van de stofwisseling genoemd.
  • Bij een nefrologische aandoening is er sprake van een ziekte van de nieren, waarbij af en toe ook (peritoneaal) dialyse noodzakelijk is.
  • Bij een urologische aandoening is er sprake van een stoornis van de urinewegen (zoals blaas en 'plasbuis') waarvoor in de meeste gevallen een operatie noodzakelijk is.

Dolfijn is een afdeling voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

De afdeling heeft 25 bedden, verdeeld over:

  • drie vierpersoonskamers
  • één tweepersoonskamer
  • elf eenpersoonskamers

Op afdeling Dolfijn is een snoezelkamer. Vooral kinderen die achter zijn in de ontwikkeling kunnen hier genieten van verschillende materialen, muziek en licht. Deze ruimte kan worden gebruikt onder begeleiding van, of in overleg met pedagogisch medewerkers of verpleegkundigen.

Voor de incontinentietraining is een speciaal toilet op de afdeling aanwezig.


Onderzk & behand.