Zoeken

Zorgportalen

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Vragen, klachten en complimenten

Lees meer

Hoegaathet?

Lees meer

Dolfijn

Verblijf op de afdeling

Kind op skelterUw kind ligt alleen op een kamer of samen met andere kinderen. Dit hangt af van de behandeling of hoe het met uw kind gaat. Soms wordt uw kind tijdens de opname verplaatst naar een andere kamer op de afdeling.

Als u wilt, kunt u in het WKZ zelf uw kind verzorgen. De verpleegkundige schrijft afspraken hierover op in het dossier van uw kind. 

Praat ook tijdens het verblijf in het WKZ met uw kind over wat hij meemaakt. Vertel steeds eerlijk wat er gaat gebeuren en hoe lang uw kind nog in het WKZ blijft.

Dagprogramma tijdens de opname


Hoe ziet een dagprogramma er uit?
Wanneer u, de verpleegkundige of de pedagogisch medewerker dat wenselijk vindt, wordt er een eigen dagprogramma voor uw kind gemaakt.

De pedagogisch medewerker maakt het dagprogramma samen met u en uw kind. Het dagprogramma geeft bijvoorbeeld aan:
 • Wanneer uw kind naar school of naar de speelkamer gaat
 • Wanneer u er bent
 • Wanneer uw kind eet en rust
De belangrijkste onderdelen van het dagprogramma zijn:

Spelen en activiteiten
Spelend kindKinderen mogen spelen en aan activiteiten meedoen. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis zijn daarvoor allerlei middelen ter beschikking. Er zijn pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden. Meer informatie hierover staat op de pagina Ontspanning.

U mag ook samen met uw kind van deze faciliteiten gebruik maken. Als u dat wilt, kunt u zelf even pauze nemen in de tijd dat uw kind speelt. U kunt hiervoor afspraken maken met de pedagogisch medewerker. Als uw kind niet van de afdeling af mag, kan het in de eigen kamer of in de
huiskamer spelen.

School
Kinderen die vaak worden opgenomen of die voor langere tijd in het ziekenhuis liggen, kunnen les krijgen in het WKZ. Informatie hierover staat op de pagina School.

Rusten
Kinderen en jongeren hebben overdag altijd één of meerdere rustmomenten. De rusttijden op alle afdelingen zijn:

 • tussen 12.00 uur en 14.00 uur
 • na 19.00 uur

Tijdens de rusttijden is alleen bezoek van ouders toegestaan. Er worden dan geen onderzoeken gedaan bij uw kind, alleen als dit echt noodzakelijk is.

Bij een dagopname zijn er geen vaste rusttijden. 

Bespreken behandelplan

Iedere ochtend bespreken artsen en verpleegkundigen hoe het gaat met uw kind en hoe de behandeling er de komende dag(en) uitziet. Als u vragen hebt, dan kunt u deze vooraf doorgeven aan de verpleegkundige. Hoe laat deze bespreking gehouden wordt, staat in de informatie over de afdeling.
Sommige specialisten, zoals urologen en chirurgen, bespreken het behandelplan bij het bed van uw kind. U kunt dan meteen uw vragen stellen. 

Informatie over uw kind

Wij gaan zorgvuldig om met informatie over uw kind. De informatie wordt vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit dossier wordt alleen binnen het WKZ gebruikt. Wij geven alleen aan de ouders (telefonisch) informatie, behalve als u dat anders met ons hebt afgesproken.

Oproepen van de verpleegkundige

De verpleegkundige komt uit zichzelf regelmatig langs op de kamers. U kunt bij haar terecht met vragen. Hebt u meer vragen, probeer deze dan zoveel mogelijk in één keer te stellen.

Hebt u dringend een verpleegkundige nodig, dan kunt u de bel gebruiken. Als u op de rode knop drukt, kan de verpleegkundige zien wie er heeft gebeld. In de douche/toilet kunt u de verpleegkundige oproepen door aan het rode koord te trekken.

Telefoon, televisie en internet bij het bed (infotainment)

Ieder kind heeft bij z'n bed 'infotainment'. Hiermee kan uw kind internetten, televisie kijken en bellen. Het gebruik hiervan is gratis, maar u kunt niet bellen naar:
 • 06-nummers
 • 0900-nummers
 • Nummers in het buitenland
Ook u als ouder mag hier gebruik van maken.

Meer over telefoneren in het WKZ


Wifi

In het hele ziekenhuis is Wifi beschikbaar.

Webcam, foto- en filmapparatuur

Om de privacy van u, uw kind en medewerkers te beschermen zijn op basis van het portretrecht een aantal afspraken van kracht met betrekking tot het gebruik van foto- en filmapparatuur in het WKZ:
 • Het is toegestaan om foto’s of film-opnames te maken van uw eigen kind(eren), mits hier geen andere kinderen en/of medewerkers herkenbaar in beeld zijn.
 • Wilt u toch een foto of film-opname maken van een medewerker, dan dient u vooraf altijd toestemming te vragen.
 • Bij het gebruik van een webcam dient vooraf altijd toestemming gevraagd te worden aan de betreffende afdeling.
 • Als de afdeling toestemming geeft, blijft het aan de individuele medewerker zelf of hij herkenbaar in beeld wil komen of niet. Als u niet aanwezig bent, mag de medewerker om die reden zelf de camera uitzetten.
 • Andere kinderen dan die van uzelf mogen uiteraard ook hier niet in beeld komen.

Elektrische apparatuur

Alle elektrische apparaten die u van huis meeneemt, moeten eerst door de technische dienst worden gekeurd. Pas na goedkeuring mag de stekker van het apparaat in het stopcontact. Voor informatie kunt u terecht bij de verpleging.

Post


De post komt twee keer per dag op de afdeling. 's Morgens om ongeveer 10.30 uur en 's middags om ongeveer 14.00 uur. De secretaresse of de verpleegkundige brengt de post rond op de afdeling.

Wenskaarten Adresseer de post aan uw kind als volgt:
 • Naam van uw kind
 • Afdeling ..., kamer ...
  p/a UMC Utrecht (locatie WKZ)
  Postbus 85090
  3508 AB Utrecht
Zorg dat de naam van uw kind en de verpleegafdeling duidelijk op het poststuk staan. Dan is de kans klein dat de post zoek raakt. Als uw kind niet meer in het ziekenhuis ligt, dan sturen we de post door naar uw huisadres.

Post versturen
Wilt u vanuit het ziekenhuis post versturen, dan kunt u dit in de rode brievenbus doen . Deze staat beneden in de centrale hal van het WKZ. De brievenbus wordt één keer per dag geleegd, om ongeveer 14.00 uur.

Tolken

Als u niet goed Nederlands kunt praten of verstaan, kan een tolk helpen bij het gesprek. Bij korte gesprekken helpt een tolk u via de telefoon. Bij lange gesprekken kan er een tolk naar het WKZ komen. Vertel de arts of verpleegkundige dat u graag een tolk wilt inschakelen. Zij kunnen dat voor u regelen. De kosten vooeen tolk betaalt het UMC Utrecht. Voor u is het inzetten van een tolk gratis.

Schoonmaak

Alle ruimten in het WKZ zijn ingedeeld in een categorie voor de schoonmaak. Er staat vast wat in welke ruimte moet worden schoongemaakt en hoe vaak, om te voldoen aan de hygiëne-eisen.
De medewerkers poetsen zoveel mogelijk droog, omdat bacteriën juist in een warm sopje erg snel kunnen groeien. Daarom vegen zij ook de vloeren droog, met een stofwisdoek. Alleen plakkerige vlekken worden weggepoetst.
De ruimten worden alleen ontsmet als dit volgens de richtlijnen van de ziekenhuishygiënist nodig is.

Werktijden
De medewerkers maken de patiëntenafdelingen 's ochtends schoon. Dit gebeurt zes dagen per week. Op zondag is er alleen schoonmaakpersoneel voor noodgevallen.

Onderzk & behand.