Zoeken

Zorgportalen

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Vragen, klachten en complimenten

Lees meer

Hoegaathet?

Lees meer

Rood

Tips voor het gesprek

Behandeling door zorgverlener
In het ziekenhuis ontmoet u samen met uw kind veel verschillende zorgverleners. Met elk van hen heeft u wel een kort of een wat langer gesprek.

Met onderstaande tips kunt u zich voorbereiden op de gesprekken.
 • Schrijf uw vragen op. Begin daar een tijdje van tevoren al mee. Niets is zo vervelend om achteraf het gevoel te hebben dat u iets vergeten bent te vertellen of te vragen. Leg bijvoorbeeld ergens een vel papier neer waar u vragen op kunt schrijven. Vragen komen vaak op de gekste momenten naar boven. Op het moment dat u er echt voor gaat zitten, bent u ze vaak weer vergeten.
 • Noteer bijzonderheden over uw kind en bespreek dit met ons. Wij kunnen daar dan rekening mee kan houden.
 • Neem iemand mee naar het ziekenhuis. Twee horen meer dan één. Ook als u iets wilt bespreken zonder de aanwezigheid van uw kind, is het prettig om er iemand bij te hebben. De ander kan dan tijdens het gesprek bij u kind blijven.
 • Voor u zelf is het prettig om later thuis nog even met iemand na te kunnen praten over het gesprek.
 • Let er tijdens het gesprek op dat de zorgverlener niet alleen tegen u praat. Het kind moet hoe klein ook, altijd bij het gesprek betrokken zijn.

Aandachtspuntenlijst polikliniekbezoek

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op de gesprekken met de arts of andere zorgverlener. 

Eerste consult

Voordat uw kind bij de arts komt, weegt de assistent uw kind en bepaalt zij de lengte. Soms meet zij de bloeddruk op. De arts bespreekt met u:
 • Reden van de verwijzing 
 • De klachten (sinds wanneer en in welke situaties) 
 • In hoeverre de klachten of aandoening in uw familie voorkomt 
 • De eventuele ziektegeschiedenis van uw kind 
 • Het eventuele medicijngebruik (welke, sinds wanneer en in welke dosering) 
 • Bezigheden van uw kind

Onderzoek

Kind tijdens onderzoekSoms is een uitgebreider onderzoek nodig om een diagnose te stellen. Zo'n onderzoek kan poliklinisch gebeuren of tijdens een (korte) ziekenhuisopname. De arts of onderzoeker bespreekt met u:
 • Doel van het onderzoek 
 • Wat er tijdens het onderzoek precies gebeurt 
 • Waar en wanneer het onderzoek plaatsvindt 
 • Hoe lang het onderzoek duurt 
 • Welke zorgverleners bij het onderzoek betrokken zijn 
 • Van wie u de uitslag hoort en wanneer 
 • Uw toestemming voor het onderzoek. Als uw kind 12 jaar of ouder is, is ook zijn of
 • haar toestemming vereist.
 • Hoe u uw kind op het onderzoek kunt voorbereiden
Indien relevant:
 • Welke ongemakken of pijn u kunt verwachten 
 • Mogelijke risico’s of bijwerkingen van het onderzoek 
 • Of uw kind na het onderzoek nog iets moet doen of juist laten

Vervolgconsulten

Tijdens de vervolgconsulten bespreekt de arts met name de uitslagen van onderzoeken totdat de diagnose bekend is. De arts bespreekt met u:
 • De gezondheidstoestand van uw kind op dat moment
 • Uitslagen van de onderzoeken
 • Indien relevant: vervolgonderzoeken
Zodra de diagnose bekend is komen ook de volgende onderwerpen aan de orde:
 • De diagnose
 • Voorstel voor behandeling 
 • Andere mogelijkheden voor behandeling
 • Eventuele gevolgen van niet behandelen

Behandeling

patientje en moeder in het ziekenhuisMeestal bestaat een behandeling uit medicijnen, een operatie of leefregels. De arts bespreekt met u:
 • Doel en effect van de behandeling
 • Wat er tijdens de behandeling gebeurt
 • Welke zorgverleners bij de behandeling van uw kind betrokken zijn
 • Of (dag)opname nodig is
 • Duur van de behandeling
 • Nazorg na de behandeling
 • De verwachtingen die u en (afhankelijk van de leeftijd) uw kind heeft van de behandeling
 • Vervolgtraject
 • Wie u na de behandeling kunt bellen als u vragen hebt
 • Uw toestemming voor de behandeling en die van uw kind, als hij 12 jaar of ouder is
Indien relevant:
 • Voorbereiding op de behandeling 
 • Eventuele risico’s, complicaties of bijwerkingen van de behandeling 
 • Controle tijdens en/of na de behandeling 
 • Leefregels na de behandeling 
 • Gevolgen van de behandeling op langere termijn 
 • Of er een wachtlijst is

Controlebezoek

Meestal komt uw kind na de behandeling terug op de polikliniek voor controle. De arts bespreekt met u:
 • De gezondheidssituatie op dat moment
 • Het (tussenstijdse) resultaat van de behandeling 
 • Het verloop van het herstel van uw kind 
 • De thuissituatie (bezigheden, hobby’s en sport) 
 • Vervolgtraject
Indien relevant:
 • Revalidatie 
 • Leefregels 
 • Medicijngebruik

Onderzk & behand.