Zoeken

Zorgportalen

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Vragen, klachten en complimenten

Lees meer

Hoegaathet?

Lees meer

Kinderrevalidatie

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van het specialisme Kinderrevalidatie is ondergebracht bij NetChild. Netchild is samenwerkingsverband van onderzoekers in Utrecht op het gebied van ontwikkelingsbeperkingen bij kinderen.

Het wetenschappelijk onderzoek is ook onderdeel van de onderzoekslijn 'brain function and plasticity' van de internationaal erkende onderzoeksschool Rudolf Magnus Instituut (RMI) van het UMC Utrecht.

(Inter)nationale onderzoeksprogramma's


In de landelijke onderzoeksprogramma’s PERRIN (PEdiatric Rehabilitation Research in the Netherlands) en Learn to Move (L2M) wordt samengewerkt met diverse onderzoeksgroepen en revalidatiecentra. In Utrecht wordt het landelijke programma geleid door prof. dr. E. Lindeman.

In internationaal opzicht wordt intensief samengewerkt met CanChild, Centre for Childhood Disability, in Canada.

Samenwerking patiëntenverening


Met de patiëntenvereniging BOSK wordt intensief samengewerkt op het gebied van kennisoverdracht en deelname in onderzoeksprojecten.