Zoeken

Zorgportalen

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Vragen, klachten en complimenten

Lees meer

Hoegaathet?

Lees meer

Verloskunde

Organisatie

De zorgeenheid Verloskunde bestaat uit:
 • Polikliniek Verloskunde (bouwdeel E0)
 • De polikliniek Verloskunde richt zich op de zorg van de moeder en het ongeboren kind. De spreekuren worden verzorgd door gynaecologen, arts-assistenten en verloskundigen. Aan deze polikliniek zijn tevens de medewerkers van de echokamers en de prenatale diagnostiek verbonden.
 • Verpleegunit Zwangeren (bouwdeel J2)
 • Op deze unit liggen doorgaans vrouwen die zwangerschapscomplicaties hebben.
 • Verloscentrum (bouwdeel E2)
 • Het verloscentrum bestaat standaard uit vier verloskamers (met mogelijke uitbreiding tot 6 verloskamers) en een rustkamer. Op de verloskamers werkt een multidisciplinair team van gynaecologen, verloskundigen, arts-assistenten en verpleegkundigen die zich richt op de gehele zorg rond de bevalling.
 • Verpleegunit Kraam (bouwdeel J2)
 • Op deze unit liggen gewoonlijk vrouwen die bevallen zijn en gemiddeld tot hoog complexe zorg nodig hebben.
 • UVC  (Universitair Verloskundig Centrum)

Vanwege het academisch karakter van dit ziekenhuis is veel gespecialiseerde kennis aanwezig en zijn er bijzondere voorzieningen.

Het Universitair Verloskundig Centrum

Het Universitair Verloskundig Centrum (UVC) is een centrum voor eerstelijns zorg: het richt zich op de gezonde (zwangere) vrouw bij wie geen complicaties te verwachten zijn.

Het UVC biedt (aanstaande) ouders en hun kind een compleet zorgaanbod: van kinderwens tot kraambed.

Het UVC biedt de gezonde zwangere vrouw, haar partner en hun kind de volgende zorg:
 • Advies voorafgaand aan de zwangerschap
 • Controles tijdens de zwangerschap (op diverse locaties in de stad)
 • Echoscopisch onderzoek
 • Onderzoek naar erfelijke aandoeningen of aangeboren afwijkingen
 • Zorg rond de bevalling
 • Kraamzorg
 • Kraambedcontroles thuis
 • Controle 6 a 8 weken na de bevalling
 • Voorlichting
Het UVC is gehuisvest in het WKZ. De afdeling werkt nauw samen met de afdeling Verloskunde, maar is een zelfstandig functionerend centrum.
Het UVC houdt ook spreekuur op 4 gezondheidscentra in Utrecht.

Buitenpraktijk
De buitenpraktijk is een verloskundige eerstelijnspraktijk verbonden aan het UMC Utrecht. De volgende diensten worden wel door de Buitendienst geleverd:
 • Zwangerschapscontroles op lokaties in Utrecht. Deze spreekuren zijn dus bedoeld voor zwangeren die poliklinisch in het UMC Utrecht gaan bevallen.
 • Controles van het kraambed, in principe in de stad Utrecht. Bij uitzondering wordt wel eens een kraambed buiten de stad Utrecht begeleid.
Thuiszorg
Er zijn vier verloskundigen werkzaam in de thuiszorg. Zij bezoeken dagelijks de zwangeren die thuis gecontroleerd worden vanwege complicaties in de zwangerschap; zij zijn als het ware thuis opgenomen.

Klik hier voor informatie over zwangerschap en bevalling van de afdeling Verloskunde van het UMC Utrecht.