Zoeken

Zorgportalen

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Vragen, klachten en complimenten

Lees meer

Hoegaathet?

Lees meer

Hartklepoperatie

Voorbereiding

Het kan zijn dat u thuis wacht op een oproep voor een hartoperatie. Ook komt het voor dat u al opgenomen bent in een ziekenhuis.

U bent thuis

U bent bij uw cardioloog geweest omdat u hartklachten hebt. Met uw eigen cardioloog hebt u de mogelijkheden besproken om uw klachten te verhelpen.
Het hartteam van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht heeft ook naar de resultaten van alle onderzoeken gekeken. De cardiologen en hartchirurgen in het hartteam vinden dat u een hartoperatie moet ondergaan. Wij hebben u hiervoor op de wachtlijst van het UMC Utrecht gezet.

Als u op de wachtlijst voor een hartoperatie staat krijgt u een uitnodiging thuisgestuurd voor de pre-operatieve screeningspoli.
 

De pre-operatieve screeningspoli


Iedere vrijdag vindt de pre-operatieve screening plaats voor patiënten die op de wachtlijst staan voor een hartoperatie.
Deze screening noemen we CTC-poli. CTC staat voor cardio-thoracale chirurgie.
U krijgt een schriftelijke uitnodiging voor de CTC-poli thuis gestuurd. Bij de uitnodiging zit een vragenlijst over uw gezondheid en uw persoonlijke situatie. Wilt u de vragenlijst invullen en naar ons terugsturen?

Kom niet alleen naar de CTC-poli, maar neem iemand mee. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een goede vriend of vriendin.

Het bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer 4 uur. Tijdens het bezoek aan de CTC-poli doen we allerlei onderzoeken en geven verschillende zorgverleners informatie over uw verblijf in het ziekenhuis. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen aan de zorgverleners die u bezoekt.

Onderzoeken


Tijdens het bezoek aan de polikliniek:
 • nemen we bloed af
 • maken we een elektrocardiogram (hartfilm) en
 • maken we een röntgenfoto van de borst

Met wie hebt u contact?

 • De verpleegkundige. De verpleegkundige vraagt algemene gegevens en geeft u informatie over:
  • wat er allemaal gebeurt op de dag van de opname
  • de operatie
  • de Intensive Care
  • de Medium Care en
  • de periode na de operatie
 • De arts-assistent. De arts-assistent vertelt u over de werking van het hart en over de hartoperatie.
 • De anesthesist. De anesthesist geeft u informatie over de narcose. Hij bewaakt tijdens de operatie uw belangrijke lichaamsfuncties en zorgt dat u van de operatie zelf niets voelt.

Tot slot


Aan het eind van uw polibezoek geeft de secretaresse van het planningssecretariaat u informatie over de wachttijd. Zij vertelt u onder voorbehoud in welke week wij u gaan opereren. Het kan zijn dat uw operatie toch in een andere week plaatsvindt. De secretaresse van het planningssecretariaat zal u dan bellen.

U krijgt tijdens het bezoek aan de CTC-poli een patiënten informatiedossier. Lees dit dossier vóór de operatie alvast door.

Als u niet op de pre-operatieve screeningspoli bent geweest


Wij bellen u op als we weten wanneer uw operatie plaatsvindt. Dit is ongeveer 5 werkdagen van tevoren. Eén dag voor de operatie wordt u opgenomen in het UMC Utrecht.

Op de verpleegafdeling B4 oost doen we allerlei onderzoeken en geven verschillende zorgverleners u informatie over de opname.

De fysiotherapeut geeft u informatie over ademhaling en beweging. Zij geeft u ademhalingsoefeningen die u na de operatie moet doen.


U bent opgenomen in het ziekenhuis


Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis dan heeft u van uw eigen cardioloog gehoord dat u aan uw hart geopereerd moet worden.

Opgenomen in het UMC Utrecht


Bent u opgenomen in het UMC Utrecht dan krijgt u informatie over de operatie zodra bekend is dat u geopereerd moet worden.

Opgenomen in een ziekenhuis elders


Bent u opgenomen in een ander ziekenhuis dan brengt een ambulance u een dag voor de operatie naar het UMC Utrecht. Een verpleegkundige ontvangt u daar. U krijgt in het UMC Utrecht informatie over de opname.


Wachttijden

Wachttijden algemeen


U staat op de wachtlijst voor een hartoperatie, omdat het hartteam naar aanleiding van de resultaten van alle onderzoeken heeft geadviseerd om u te opereren. U heeft dit advies van uw eigen cardioloog gehoord. Wij weten van te voren niet hoe lang u op de wachtlijst staat.

Bij uw bezoek aan de preoperatieve screeningspolikliniek geeft de secretaresse van het planningssecretariaat u informatie over de wachttijd. Zij vertelt u onder voorbehoud in welke week wij u gaan opereren. Het kan zijn dat uw operatie toch in een andere week plaatsvindt. De secretaresse van het planningssecretariaat zal u dan bellen.

Wij bellen u op als we weten wanneer uw operatie plaatsvindt. Dit is ongeveer vijf werkdagen van tevoren.

Opname vanuit een verwijzend ziekenhuis


Als u bent opgenomen in uw eigen ziekenhuis dan overlegt uw eigen cardioloog met het hartteam van het UMC Utrecht. Zodra er meer bekend is over de operatiedatum dan hoort u dat van uw eigen cardioloog. U wacht op de operatie in uw eigen ziekenhuis.

Voor meer informatie over wachttijden klik hier.


Suikerziekte en een operatie


Hebt u diabetes dan is het goed om te weten dat de bloedsuikerwaarden na de operatie hoger zullen zijn dan de bloedsuikerwaarden zoals u die thuis nastreefde.
Bloedsuikerwaarden boven de 10 mmol/L zijn na de operatie normaal. Dit komt meestal door stress van het lichaam door de operatie. Maakt u zich hierover geen zorgen. Het kan wel betekenen dat we u op de afdeling tijdelijk extra insuline moeten toedienen via een prikje in de buik.

Het kan zijn dat bij opname blijkt dat u diabetes heeft. Dit ontdekken we vaak door onderzoeken van het bloed dat we voor de operatie prikken. U bent dan een nieuw ontdekte diabeet. Hier houden we met de behandeling na de operatie rekening mee.

Hebt u tijdens de opname verhoogde bloedsuikerwaarden? Maak dan na ontslag uit het UMC Utrecht een afspraak bij uw internist of diabetes verpleegkundige voor extra controle van uw bloedsuiker. Bent u een nieuwe diabeet? Dan doet de huisarts de controle.Verpleegafdelingen

Ziektebeelden