Zoeken

Zorgportalen

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Vragen, klachten en complimenten

Lees meer

Hoegaathet?

Lees meer

Psychose

Behandeling

Een psychose kan net als veel andere ziektes behandeld worden. De meeste mensen herstellen weer. Mensen die een psychose doormaken kunnen meestal thuis blijven tijdens de behandeling. Als een klinische opname nodig is, duurt die meestal maar kort.

Eerste fase

Tijdens de eerste fase van de behandeling brengen de zorgverleners de klachten in kaart. U heeft gesprekken met een specialist, zoals een psychiater of een (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige. De specialist neemt tijd om u te leren kennen, en ook uw familieleden en vrienden. Bloedonderzoek en andere medische onderzoeken worden verricht om lichamelijke oorzaken uit te sluiten.

Dit is voor alle betrokkenen een beangstigende en verwarrende periode. Er is behoefte aan geruststelling en acceptatie. Een goede behandelrelatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, is dan ook van wezenlijk belang.

Herstel

Soms verdwijnen de psychotische symptomen snel en kan de patiënt het dagelijks leven weer oppakken. In andere gevallen kost herstel enige weken of zelfs maanden. Net als bij andere ziektes hebben mensen soms tijd nodig voor hun herstel of willen van verschillende behandelingsmogelijkheden gebruik maken.

De keuze voor bepaalde behandelmethoden hangt af van factoren, zoals persoonlijke voorkeur, de ernst en de duur van de symptomen en de waarschijnlijke aanleiding.

Medicijnen

Medicijnen zijn onmisbaar bij de behandeling van een psychose. Samen met andere behandelvormen vormen ze de basis voor het herstel van een psychotische episode en voor het voorkomen van volgende episoden.

Er zijn verschillende soorten medicijnen die heel doeltreffend zijn in het bestrijden van symptomen van een psychose. Ook bestrijden de medicijnen de angst en spanning die deze symptomen met zich meebrengen. De behandeling begint met een bepaalde dosis van het medicijn. In overleg met de arts wordt vervolgens vastgesteld hoe u de medicijnen verder dient te gebruiken.

Bijwerkingen

De behandelaars letten erop dat bij het optreden van bijwerkingen, de dosering of het soort medicijn wordt veranderd. Dit om te voorkomen dat eventuele bijwerkingen zó vervelend worden dat u de medicijnen niet meer wil gebruiken, terwijl deze juist essentieel zijn voor het herstel.

Gesprekken en therapie

Individuele gesprekken vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het karakter van de gesprekken wisselt, afhankelijk van uw persoonlijke behoeften en de fase van de psychotische episode. Iemand met acute psychotische symptomen bijvoorbeeld, wil alleen maar dat er iemand is die begrijpt wat hij doormaakt en horen dat het over gaat.

Wanneer het herstel vordert, zullen mensen vragen stellen als: "Waarom is het juist mij overkomen?" Zij willen praktische adviezen krijgen om volgende episoden te voorkomen.

Praktische ondersteuning

Bij de behandeling hoort ook ondersteuning in het dagelijks leven, zoals zelfzorg, school- of werkhervatting, het zoeken naar huisvesting en het krijgen van een uitkering.

Specialismen

Ziektebeelden

Onderzk & behand.