Zoeken

Zorgportalen

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Vragen, klachten en complimenten

Lees meer

Hoegaathet?

Lees meer

Psychose

Tijdens de behandeling

De meeste mensen met een psychose kunnen thuis ondersteund worden door familieleden of vrienden, zolang zij maar regelmatig contact hebben met zorgverleners.

Patiënten die een eerste episode doormaken, worden in principe thuis behandeld, om zo min mogelijk verstoring en stress teweeg te brengen. Voor thuiszorg zijn er verschillende instellingen in de regio, zoals een Regionaal Psychiatrisch Centrum (RPC), crisisdiensten en poliklinieken.

Ziekenhuisopname

Soms is een opname in een ziekenhuis toch zinvol voordat de behandeling poliklinisch verder gaat. Tijdens een opname kunnen de symptomen beter worden geobserveerd. Dit vergemakkelijkt het onderzoek en de start van de behandeling. Soms vragen mensen ook om een opname om zich veilig te kunnen voelen en tot rust te komen.

Opname gebeurt ook als de psychotische symptomen een gevaar opleveren voor de betrokkene zelf of voor anderen. Bijvoorbeeld als iemand serieus zelfdoding overweegt. In zo'n geval zorgt opname ervoor dat iemand veilig is en dat vastgesteld kan worden wat de problemen zijn en welke behandeling nodig is. Soms vindt opname plaats tegen iemands wil, althans in het begin. Ook dan wordt er naar gestreefd iemand zo snel mogelijk poliklinisch te behandelen.

Betrekken van de patiënt

Mensen die een vroege psychose doormaken kunnen het best actief betrokken worden bij hun eigen behandeling. Het is zinvol om te leren over psychosen, over het herstelproces en wat iemand zelf kan doen om dit herstel te bevorderen en vast te houden.

Soms moeten patiënten problemen oplossen die het gevolg zijn van de ziekte. Bijvoorbeeld het hervatten van een onderbroken opleiding of beroepsuitoefening of het omgaan met gevoelens van onrust, depressie of stress als gevolg van de psychotische ervaringen. Het is voor iedere betrokkene belangrijk vragen te stellen over onduidelijkheden.

Specialismen

Ziektebeelden

Onderzk & behand.