Zoeken

Zorgportalen

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Vragen, klachten en complimenten

Lees meer

Hoegaathet?

Lees meer

Infectieziekten

Voorbereiding

In de wachtkamer van de polikliniekHebt u een afspraak op de polikliniek? Bereidt u zich dan goed voor.
Als u verhinderd bent voor een afspraak, geef dit dan zo tijdig mogelijk door. De polikliniekmedewerker maakt dan een nieuwe afspraak met u.

Neem het volgende mee


 • Uw afspraakbevestiging. Dit is de brief, waarin de datum en het tijdstip van uw afspraak staat. 
 • Uw verzekeringspas of zorgpas 
 • Uw patiëntnummer in het UMC Utrecht (als u dat al hebt) 
 • Alle medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking (ook de medicijnen die niet door een arts zijn voorgeschreven, zoals drogistartikelen).
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. U kunt dit medicatieoverzicht opvragen bij uw apotheek. 
 • Een lijstje met uw vragen en klachten. U kunt deze dan niet vergeten tijdens het gesprek met de arts.
 • Ingevulde vragenlijst. Sommige poliklinieken sturen een vragenlijst op. In deze vragenlijst staan vragen over bijvoorbeeld uw klachten en ziekten die u eerder hebt gehad. De arts kan zich dan goed voorbereiden op uw bezoek.

Vul de vragenlijst in en lees goed of u de lijst moet opsturen of meenemen naar het ziekenhuis.

Legitimatie / BSN registratie

Iedereen die gebruik maakt van de zorg moet zich kunnen legitimeren. U kunt zich legitimeren via uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich legitimeren met een eigen identiteitsbewijs of via het paspoort van de ouders. Het ziekenhuis registreert uw BSN (burgerservicenummer) en de andere gegevens in de ziekenhuisadministratie. Het registreren van deze gegevens is eenmalig. Wel kan bij volgende bezoeken opnieuw gevraagd worden om u te legitimeren.

Neem iemand mee

Het kan prettig zijn als een vertrouwd iemand met u meegaat naar het ziekenhuis.

 • Vaak zijn patiënten gespannen als ze naar het ziekenhuis gaan. Het is dan fijn om samen met iemand te zijn. 
 • Tijdens het gesprek met de arts krijgt u veel informatie. En samen onthoud je meer. Ook kunt u dan nog met iemand napraten over het gesprek. 
 • De ander kan tijdens het gesprek opschrijven wat de arts zegt. U kunt het dan nog een keer nalezen.

Belangrijke aandachtspunten

Kunt u één of meer van onderstaande vijf vragen met 'Ja' beantwoorden? Het kan dan zijn dat u bacteriën bij u draagt en wij voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Wilt u dit doorgeven aan de baliemedewerker?

 1. Bent u drager van een resistente bacterie? Bijvoorbeeld MRSA, VRE (Vancomycine resistente enterokokken) of Acinetobacter?
 2. Zorgt u voor of woont u met iemand die besmet is met MRSA?
 3. Bent u de laatste twee maanden behandeld of opgenomen in een buitenlands ziekenhuis?
 4. Bent u de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een Nederlands ziekenhuis waar sprake was van een uitbraak met resistente bacteriën?
 5. Woont of werkt u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleespluimvee?
Specialismen

Verpleegafdelingen