Zoeken

Zorgportalen

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Vragen, klachten en complimenten

Lees meer

Hoegaathet?

Lees meer

Ziekenhuismedewerkers

Bij uw behandeling en verzorging zijn veel verschillende zorgverleners betrokken. Zij werken samen in een team. Hier leest u welke zorgverleners en andere medewerkers u in het ziekenhuis kunt tegenkomen. 

Artsen

Omdat het UMC Utrecht een opleidingsziekenhuis is, komt u meestal niet alleen in contact met medisch specialisten, maar bijvoorbeeld ook met artsen in opleiding tot specialist (AIOS), physician assistents (PA) en studenten geneeskunde (coassistenten).

Medisch specialist
Een medisch specialist is een arts die deskundig is in een onderdeel van de geneeskunde. Bijvoorbeeld: een cardioloog is gespecialiseerd in aandoeningen van het hart en een dermatoloog is gespecialiseerd in aandoeningen van de huid. Een medisch specialist behandelt patiënten. Ook leidt hij artsen op die in opleiding zijn tot specialist (AIOS). Wanneer u bent opgenomen, is een medisch specialist uw hoofdbehandelaar. Dat wil zeggen dat hij eindverantwoordelijk is voor uw medische behandeling.

Arts in opleiding tot specialist (AIOS)
Een arts in opleiding tot specialist is een gediplomeerd basisarts. Hij heeft de universitaire opleiding geneeskunde afgerond en is nu verder in opleiding om medisch specialist te worden. Een AIOS wordt altijd begeleid door een medisch specialist die meekijkt en meedenkt over uw zorg en behandeling. De medisch specialist is eindverantwoordelijk.

Afhankelijk van de ervaring van de AIOS is de begeleiding door de medisch specialist intensief of minder intensief. Een eerstejaars AIOS krijgt vanzelfsprekend meer begeleiding, terwijl een AIOS die bijna is afgestudeerd zelfstandig kan en mag handelen. Dit betekent dat de medisch specialist niet altijd zelf aanwezig is wanneer u contact hebt met een AIOS.

Arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS)
Er werken in het UMC Utrecht ook gediplomeerde basisartsen die nog niet in opleiding zijn tot medisch specialist. Zij worden ‘artsen niet in opleiding tot specialist’ (ANIOS) genoemd. Deze artsen werken ook onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Uw zaalarts is meestal een AIOS of ANIOS. De zaalarts is dagelijks op de afdeling aanwezig (behalve in het weekend) en komt bij u langs tijdens de artsenvisite.

Physician assistant
De physician assistant (PA) werkt samen met de medisch specialist. De physician assistant is zelf geen arts, maar neemt binnen een specialisme bepaalde taken van de arts over. Zoals het intakegesprek, het lichamelijk onderzoek of het opstellen van een behandelplan. Hij informeert de medisch specialist hierover. De physician assistant is bevoegd om bepaalde medicijnen voor te schrijven en eenvoudige verrichtingen uit te voeren. Er zijn ook PA's aanwezig die in opleiding zijn. De PA in opleiding werkt altijd onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist.

Coassistent
Een coassistent is een student geneeskunde. Voor de opleiding tot basisarts is het belangrijk dat de student veel ervaring in de praktijk opdoet. Een coassistent leert onder meer om een anamnese af te nemen, lichamelijk onderzoek uit te voeren en een behandelplan te maken. Uiteraard gebeurt dit in nauwe afstemming met een arts. De medisch specialist is eindverantwoordelijk. Als u geen contact met een coassistent wilt, kunt u dat zeggen. Wij respecteren dit en noteren het in uw medisch dossier, zodat we hier ook later rekening mee kunnen houden.

Rondom de operatie

Anesthesiemedewerker
De anesthesiemedewerker controleert voor de operatie alle apparatuur. Hij ondersteunt de anesthesioloog als de patiënt een narcose krijgt of als de patiënt een plaatselijke verdoving krijgt. De anesthesiemedewerker zorgt ervoor dat de juiste medicijnen klaarstaan. Ook bewaakt hij de patiënt bij de operatie.

De anesthesioloogAnesthesioloog
De anesthesioloog is een arts die deskundig is in verdoving (narcose) bij patiënten. De anesthesioloog houdt zich bezig met: 
 • de verdoving van patiënten die geopereerd worden 
 • de bestrijding van pijn 
 • de intensieve zorg rond de operatie
De anesthesioloog werkt nauw samen met de anesthesiemedewerker.

Operatie-assistent
De operatie-assistent helpt de chirurg, de anesthesiemedewerker en de anesthesioloog bij de operatie.Hij vangt de patiënt op en zorgt voor de apparatuur en de instrumenten in de operatiekamer.
 

Rondom de bestraling

Radiotherapeut
Een radiotherapeut is een arts die deskundig is in de behandeling met bestraling. Hij bepaalt: 
 • welk deel van het lichaam bestraald moet worden 
 • het aantal bestralingen 
 • hoelang de bestraling moet duren
Ook behandelt hij patiënten die last hebben van bijwerkingen van de bestraling.

Radiotherapeutisch laborant
De radiotherapeutisch laborant bespreekt met de radiotherapeut welk deel van het lichaam van de patiënt bestraald moet worden. Ook voert de laborant de bestralingen uit. Hij begeleidt en informeert de patiënt daarbij.

Mouldroommedewerker
De mouldroommedewerker maakt een masker of een ander hulpstuk om er voor te zorgen dat de patiënt tijdens elke bestraling in precies dezelfde houding ligt.

Rondom onderzoek

Radiodiagnostisch laborant
De radiodiagnostisch laborant maakt een foto van een lichaamsdeel, een orgaan of het skelet. Dit gebeurt in opdracht van de arts. De foto maken we met: 
 • röntgenstraling 
 • magnetische velden (MRI) 
 • geluidsgolven (echo)
Radioloog
De radioloog bekijkt de foto’s die door de radiodiagnostisch laborant zijn gemaakt. Hij bekijkt wat er aan de hand is (diagnose stellen). Hij bespreekt de uitkomsten van het onderzoek met de arts die u behandelt.

Laborant Klinische Neurofysiologie (KNF)
De laborant Klinische Neurofysiologie doet onderzoek naar aandoeningen van het zenuwstelsel en de spieren en naar de toevoer van bloed in de hersenen.

De laborant KNF: 
 • ontvangt de patiënt op de afdeling KNF 
 • onderzoekt de patiënt
 • beoordeelt de resultaten van het onderzoek
 • maakt een verslag van het onderzoek

Ondersteunend personeel

Afdelingsassistent
De afdelingsassistent helpt medewerkers van de verpleegafdeling, intensive care en polikliniek bij de zorg voor patiënten. De taken van de afdelingsassistent zijn: 
 • huishoudelijke taken op de afdeling 
 • schoonmaken van instrumenten en materialen 
 • beheren en bestellen van artikelen die op voorraad moeten zijn

Medewerkers ziekenhuisapotheek
Op elke afdeling is een ziekenhuisapotheker aanspreekpunt voor u, de arts en de verpleegkundige. Hij zorgt ervoor dat de juiste medicijnen op het juiste moment beschikbaar zijn. Hij zorgt ook voor medicijnen die op maat moeten worden gemaakt. Met vragen over uw medicijnen kunt u terecht bij de apothekersassistente. Zij bespreekt uw medicatieoverzicht met u. 

Doktersassistent
De doktersassistent ondersteunt de arts op de polikliniek bij onderzoeken en behandelingen.

Gastvrouwen
Een gastvrouw kan u naar de afdeling of polikliniek brengen waar u wezen moet. Wilt u dit, zeg het dan tegen een medewerker van de informatiebalie bij de hoofdingang van locatie AZU. Een gastvrouw komt u dan halen. 

Geestelijk verzorger
Een opname in een ziekenhuis roept vaak vragen en emoties op. In het UMC Utrecht werkt een team van katholieke, protestantse, humanistische en islamitische geestelijk verzorgers. Patiënten kunnen met een geestelijk verzorger spreken over levenbeschouwelijke onderwerpen. Levens- en geloofsvragen, zingeving, ethische keuzes en spirituele ontwikkeling kunnen in een gesprek met een geestelijk verzorger bijzondere aandacht krijgen.

Gipsverbandmeester
De gipsverbandmeester houdt zich bezig met aandoeningen aan: 

 • het skelet 
 • spieren 
 • banden 
 • pezen 
 • zenuwen

Hij maakt van verschillende materialen een hulpstuk voor een lichaamsdeel. Voorbeelden hiervan zijn gips en kunststof. 

Medewerker huishoudelijke dienst
De medewerkers van de huishoudelijke dienst maken de patiëntenkamers en de afdeling schoon. Ze zorgen voor schone en opgemaakte bedden en vullen handdoeken, washandjes en beddengoed aan op de afdelingen.

Medewerker laboratorium
Als voor onderzoek bloed afgenomen moet worden, komt een medewerker van het laboratorium dat bij u doen. Deze medewerker komt elke dag tussen 8.00 en 10.00 uur op de verpleegafdeling. Moet bij u op een ander tijdstip bloed afgenomen worden, dan doet de verpleegkundige dit. 

Secretaresse
De secretaresse van het klinisch secretariaat verzorgt de post en maakt afspraken voor de onderzoeken die u nodig hebt. Hebt u een vraag, dan kan zij u vertellen wie deze vraag het beste kan beantwoorden.

Voedingsassistent
De voedingsassistenten zorgen voor de dranken, de maaltijden en de tussendoortjes. Zij kunnen u helpen bij het kiezen van de warme maaltijd. Ook zorgen zij ervoor dat veranderingen in uw dieet worden geregistreerd. 
vrijwilliger wijst de wegVrijwilliger
Vrijwilligers bieden opvang, begeleiding en extra service aan patiënten en hun familie. Zij kunnen daarmee helpen uw verblijf in het ziekenhuis prettiger te maken.
Vrijwilligers zetten zich in bij veel verschillende activiteiten: 

 • Bij de Centrale Opname werken bijvoorbeeld vrijwilligers die patiënten van de opnamebalie naar de verpleegafdeling brengen (zie gastvrouwen). 
 • Op een aantal verpleegafdelingen werken vrijwilligers die patiënten ontvangen en een rondleiding geven. 
 • Voor opgenomen patiënten kunnen vrijwilligers bijvoorbeeld een krant halen of een patiënt naar de kapper of het winkeltje brengen.

Zorgassistent
De taken van de zorgassistent zijn:

 • helpen bij de verzorging van patiënten, zoals wassen en aankleden
 • huishoudelijk werk, zoals bloemen water geven
 • zorgen dat de voorraad op de afdeling en patiëntenkamers aangevuld wordt

Paramedici

Dietist 
De diëtist is specialist in voeding en diëten. Als u dieetadvies nodig hebt, dan verwijst uw arts u naar een diëtist.

Ergotherapeut
Kunt u zich minder goed bewegen? Dan bekijkt de ergotherapeut samen met u hoe u daar zo min mogelijk last van hebt bij uw dagelijkse activiteiten. Zij leert u uw activiteiten weer zo goed mogelijk te doen, zoals: 
 • de verzorging van uw lichaam 
 • het huishouden, 
 • uw hobby's 
 • uw werk
Door oefeningen leert u uw activiteiten weer te doen of op een andere manier te doen. De ergotherapeut kijkt ook of u hulpmiddelen of voorzieningen nodig heeft, bijvoorbeeld een traplift in uw huis.


De fysiotherapeut aan het werkFysiotherapeut
De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt klachten van uw lichaamshouding en hoe u zich beweegt. Door uw ziekte of aandoening kunt u zich misschien minder goed bewegen, zoals lopen en traplopen. De fysiotherapeut helpt u bij het trainen van dit soort dagelijkse activiteiten. Ook vertelt de fysiotherapeut welke hulpmiddelen voor u geschikt zijn.

Logopedist
De logopedist onderzoekt en behandelt klachten die u hebt met taal, spraak en slikken.

Medisch maatschappelijk werker

Als u zich zorgen maakt over het verloop van uw ziekte en de gevolgen hiervan, kunt u onzeker of gespannen zijn. U kunt zich ook angstig of verdrietig voelen. Om u te ondersteunen zijn er medisch maatschappelijk werkers in het ziekenhuis. Zij zijn er ook voor uw partner of gezin. De medisch maatschappelijk werker kan u ook helpen en adviseren bij:

 • financiën (bijvoorbeeld sociale uitkeringen)
 • thuiszorg
 • wonen
 • werk 

Psychologen

Neuropsycholoog
De taken van een neuropsycholoog zijn: 
 • onderzoeken welke gevolgen een hersenbeschadiging of een aandoening aan uw zenuwstelstel voor uw dagelijks leven heeft 
 • proberen te verklaren waarom bij iemand iets niet (meer) goed functioneert 
 • informatie geven over wat er precies aan de hand is 
 • advies geven over hoe u het beste met de beperkingen kunt omgaan 
 • uw familie begeleiden bij het wennen en aanpassen aan de veranderingen
Psycholoog
De psycholoog doet psychologisch onderzoek. Ook biedt de psycholoog een behandeling voor psychische problemen. Psychologisch onderzoek bestaat uit: 
 • een kennismakingsgesprek (intake) 
 • soms een onderzoek, waarbij u allerlei vragen moet invullen (testonderzoek)
De psycholoog geeft u dan een advies over welke behandeling en begeleiding uw situatie kunnen verbeteren. Als het nodig is, verwijst de psycholoog u door naar andere zorgverleners.


Verpleegkundigen

Hoofd zorgeenheid
De hoofdverpleegkundige, bij ons vaak het hoofd zorgeenheid genoemd, is eindverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg op de afdeling. U ziet hem of haar niet zo vaak aan uw bed. De verantwoordelijkheid over de uitvoering van de verpleegkundige zorg ligt bij de teamleiders en
verpleegkundigen.

Verpleegkundig teamleider
Veel afdelingen werken met een verpleegkundig teamleider, op sommige afdelingen unithoofd genoemd. Deze geeft leiding aan het afdelingsteam en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Verpleegkundig specialist
Een verpleegkundig specialist is bevoegd om zelfstandig bepaalde medische handelingen voor te schrijven en uit te voeren. Zij neemt een aantal taken van de arts over en bespreekt dit met de arts. De verpleegkundig specialist begeleidt patienten intensief, geeft uitgebreide uitleg en biedt ondersteuning. De medisch specialist is eindverantwoordelijk.

Transferverpleegkundige
Op een aantal afdelingen werkt een transferverpleegkundige. Zij bekijkt welke zorg u nodig heeft na uw vertrek uit het ziekenhuis. Zij zorgt ervoor dat u thuiszorg en hulpmiddelen krijgt. Ook regelt zij bijvoorbeeld een tijdelijk verblijf in een verpleeghuis.

Een gesprek met de verpleegkundige
Verpleegkundige

De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor uw verzorging en verpleging. Zij doen hun best om uw verblijf in ons ziekenhuis zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Op de meeste afdelingen is één van de verpleegkundigen verantwoordelijk voor uw zorg van opname tot ontslag. Daarnaast is deze verpleegkundige contactpersoon voor u, uw relaties, andere verpleegkundigen en andere zorgverleners zoals artsen, fysiotherapeuten of diëtisten.

Als deze verpleegkundige er niet is, dan is er natuurlijk altijd een andere verpleegkundige die voor u zorgt en op de hoogte is. U kunt ook te maken krijgen met leerlingverpleegkundigen. Zij werken altijd onder begeleiding van een gediplomeerde verpleegkundige.

Verpleegkundig consulent
Verpleegkundig consulenten zijn verpleegkundigen die deskundigheid, kennis en ervaring hebben over een bepaalde ziekte. Bijvoorbeeld de reumaconsulent. Als u vragen hebt over uw ziekte, kunt u altijd een afspraak met haar maken.