Zoeken

Zorgportalen

Plan uw route

Contact

Telefoonnummer
088 75 555 55


Contactgegevens

Vragen, klachten en complimenten

Lees meer

Hoegaathet?

Lees meer

Diëtetiek

Wat is ...?

Voedsel en vocht zijn onze eerste levensbehoeften. Goede voeding draagt bij aan het in stand houden van een goede conditie. Bij ziekte kan een goede conditie het verdragen van de behandeling en het herstel positief beïnvloeden. Voeding speelt ook een rol bij het voorkomen en de behandeling van een aantal chronische ziekten (bijvoorbeeld diabetes en hartfalen).

Voeding bij ziekte

Bij ziekte verbruikt of verliest het lichaam soms meer voedingsstoffen en energie waardoor de conditie achteruit kan gaan; bijvoorbeeld bij koorts of diarree. De ziekte of behandeling heeft meestal ook invloed op het eten en drinken zelf. Door klachten als bijvoorbeeld misselijkheid, weinig trek of slikproblemen kan het zijn dat u minder kunt eten.

Door een ziekte kan het noodzakelijk zijn om van bepaalde voedingsstoffen meer of minder te eten; bijvoorbeeld meer eiwit of minder vet. Het kan ook zijn dat u bepaalde voedingsmiddelen of voedingsstoffen niet kunt verdragen en moet vermijden.

Advies van de diëtist


De diëtist is deskundig op het gebied van voeding en dieet en kan u adviseren. De diëtist stelt een dieetadvies samen dat is aangepast aan uw medische en persoonlijke situatie. De diëtist maakt met u afspraken over het vervolg van de behandeling. U kunt bij de diëtist terecht met vragen en eventuele problemen die u als gevolg van het advies ondervindt.

Uw behandelend arts in het UMC Utrecht kan u doorverwijzen naar de diëtist.