Back

prof. dr. F.E. (Floortje) Scheepers

Full Professor

 • Psychiatry

prof. dr. F.E. (Floortje) Scheepers

Research Programs

Biography

 

Opleiding

 

1987-1996

Studie Geneeskunde aan de Rijks Universiteit Utrecht

Doctoraalexamen 1993, artsexamen 1996

 

1996-2001

Promotieonderzoek in het UMC-AZU  The effects of atypical antipsychotics in the brain of schizophrenic patients’. Promotor prof. dr. R.S. Kahn, promotiedatum 20 maart 2001

 

1999-2005

 

 

2006

 

Opleiding tot medisch specialist, psychiater en aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie in het UMC-AZU

 

Opleiding tot rapporteur jeugd bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFPP)

 

2009-2010

 

2009-2016

Management Development opleidingsprogramma, TSM Business School

 

Teach the teachers I, II, III, Karakter en UMC Utrecht

 

2015

Training Toezicht houden in de zorg, NVTZ

 

2016

 

 

 

2017

 

2017

 

 

2017-2018

Training Toezicht op risicomanagement en accountant/verslaglegging door EY

 

Training cultuur en gedrag door EY

 

BKO cursus voor (aankomend) hoogleraren

 

BROK cursus (Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers) 1-12-2017

 

Leadership Academy UMC Utrecht ( incompany leiderschapsprogramma)

 

 

Werkervaring 

2005-2006

 

Kinder- en jeugdpsychiater op de BOPZ crisisafdeling en polikliniek van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, locatie Zetten en UC Nijmegen 

2006-2010

 

Manager behandelzaken universitair cluster Karakter Nijmegen/Zetten/Tiel : consultatie Hoenderloogroep, jeugdzorg / consultatie OG Heldering Stichting, justitiële jeugdinrichting / straf rapportages voor de NIFPP

2007-2010              

 

Manager behandelzaken van nieuw op te richten Centrum voor orthopsychiatrie,  InZicht (samenwerking Karakter en GGZ Nijmegen) 

2010-2012

 

Medisch afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie UMC Utrecht 

2012-2016

 

Medisch afdelingshoofd psychiatrie (kinder- en jeugd en volwassenen) UMC Utrecht, o.a. verantwoordelijk voor een grote reorganisatie waarbij kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassen psychiatrie zijn samengevoegd

2012-20018

 

Geneesheer-directeur afdeling psychiatrie UMC Utrecht

2017 (jan-juni)

 

(Ad interim) Medisch Manager Divisie Hersenen UMC Utrecht

2017-heden

2017-heden

                 

Hoofd Afdeling Psychiatrie (zorg, onderwijs en onderzoek) UMC Utrecht 

Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg (vanaf 1-7-2017)

  

Nevenactiviteiten 

2004-2005Deelname regionale implementatie zorgprogramma schizofrenie voor regio Utrecht

2007-2010

Lid academische raad Forum, GGZ Nijmegen, manipel jeugd 

Voorzitter project groep effectmeting Karakter (Kinder- en Jeugdpsychiatrie) 

Voorzitter Landelijk platform orthopsychiatrie en vanuit die rol betrokken bij onderzoek in opdracht van VWS; ‘kaders van de orthopsychiatrie’, Prismant, Dr. A v.d. Kwartel 

Voorzitter platform orthopsychiatrie provincie Gelderland

2009-2010

Lid Bestuursraad Inzicht, orthopsychiatrie, Nijmegen 

Lid organisatiecommissie voor de jaarcyclus kinder- en jeugdpsychiatrie, Boerhaave Stichting 

Plaatsvervangend opleider kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter 

2010-2011

Lid Expertgroep Routine Outcome Monitoring Kinder- en Jeugdpsychiatrie, GGZ Nederland

2011- 2013

Lid congresbestuur jubileum congres Kinder- en jeugdpsychiatrie Nederland

Lid klankbord groep richtlijn jeugdzorg ADHD

2011- 2014

Voorzitter bestuur Prof. Fritz Redl school, cluster IV onderwijs, UMC Utrecht

2011-2016

Taskforce overheveling kinder- en jeugdpsychiatrie, NVvP

2011-2018

Bestuuurslid Stichting Jong

2012- 2014

Lid adviesraad hoog-specialistische GGZ, Gezondheidsraad

2013-2016

Lid klankbord groep Leiderschapsontwikkeling UMC Utrecht

2014-2015

Deelname projectgroep plan van aanpak EPA i.s.m. Phrenos en in opdracht van het bestuurlijk akkoord GGZ 

Klankbord groep WKZ sportcentrum 

Voorzitter projectgroep zorgpaden UMC Utrecht

2015-2016

Lid werkgroep inhoud doorontwikkeling productstructuur DBCGGZ, in opdracht van de NZA 

Lid werkgroep Universitair Medisch Specialist (UMS), in opdracht van de FMS

2015-2018

Lid stuurgroep van het focusgebied professional performance, Univisiteit Utrecht

Lid stuurgroep Utrecht geestelijk gezond, o.l.v. HUS

2016- 2018

Lid Centrale MD commissie UMC Utrecht

Lid stuurgroep Taskforce EPA regio Utrecht

2017-2019

Lid van Raad van Commissarissen, De Bascule, Duivendrecht, Topstichting Spirit-Bascule

2012-heden

Voorzitter stuurgroep PsyNet, digitale samenwerking rondom psychiatrisch patiënten (consortium met gemeente Utrecht, huisartsen stadsmaatschap, Incluzio, Altrecht, Lister, Victas, Molemann Mental health)

2013-heden

Stuurgroep academische werkplaats voor autisme, “Reach aut” 

Plaatsvervangend opleider, opleiding psychiatrie en coördinator aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie UMCU

2014-heden

Voorzitter raad van Toezicht Prof. Fritz Redl school, cluster IV onderwijs 

Lid Raad van Toezicht Stichting ANTES GGZ, portefeuille kwaliteit en veiligheid

2015-heden

Lid adviescommissie gezondheidsraad VWS 

Lid van CBS Expertgroep Gezondheid en Zorg 

Lid Babel, een genootschap/denktank gericht op verandering in de zorg 

 

2018-heden

Lid Raad van Toezicht Topstichting Spirit-Bascule

Lid Adviesgroep van het Focus gebied applied data science van de UU  

Voorzitter Raad van Toezicht Fritz Redl School, cluster IV onderwijs        

Lid beoordelingscommissie van het RAAK-publiek programma/ Regieorgaan SIA

2019-heden

Kwaliteitsraad, zorginstituut Nederland

Wetenschappelijke adviesraad Institute of Positive Health

  

Presentaties (exclusief poster presentaties)/ deelname debat/ deelname symposia

2013 -heden

Diverse onderwijs activiteiten waaronder: werkgroepen SUMMA, (gast)colleges, klinisch onderwijs grote visite, klinische ronde

voor de (bio)medische faculteit, sociale faculteit & medisch specialisten opleiding,

gastcollege UVA over Psychose met Arnold Grunberg (2015), college Big data tijdens de summerschool data-analytics UU (2016)

 

2013

 • Presentatie  ISSPD Kopenhagen: The biological underpinnings of CU traits 
 • Presentatie symposium “hersenwerk in uitvoering”, Mark Two Academy, UMC Utrecht: ontwikkelingsstoornissen

 • Presentatie Grand Round afdeling psychiatrie, AMC Amsterdam: PsyNet

 • Presentatie dag van de jeugd-GGZ, GGZ Nederland: PsyNet

 • Presentatie Ypsilon symposium: PsyNet

2014        

 • Presentatie minisymposium; Utrecht geestelijk gezond: PsyNet

 • Deelname debat voorjaarscongres NVvP, Maastricht: Toekomst van de GGZ

 • Presentatie en deelname debat eHealth forum, Athene: ICT in de gezondheidszorg

2015        

 • Presentatie Studium Generale, UU: psychose game
 • Presentatie publiekslezing UMCU: impact van psychose onderzoek

 • Presentatie symposium LPGGZ: PsyNet

 • Presentatie shared care, Psychiatrie in vogelvlucht; kinder- en  jeugdpsychiatrie

 • Presentatie Grip op je brein ihkv de boekenweek, Te gek voor woorden

 • Voorzitter symposium agressie, ECP congres Milaan, Italie

 • Presentatie en debat, voorjaarscongres NVvP, Maastricht: hoog specialistische  GGZ

 • Presentatie Pakhuis de Zwijger: Big data psychiatrie

2016       

 • Presentatie M&I bijeenkomst ziekenhuis ICT: Big data psychiatrie
 • Presentatie congres jaarbeurs, management in de zorg: Zelfmanagement

 • Presentatie congres de Goede GGZ: Big data

 • Presentatie Innovatie Campus Jaarbeurs: Big data in de zorg

 • Debat, internationaal Yoga congres, Amsterdam

 • Presentatie congres architectuur in de zorg: Big data

 • Presentatie congres vita Valley, Zeist: Personalised medicine

 • Presentatie Hogescholen Nederland: PsyNet

 • Presentatie congres Big data Expo, jaarbeurs: Big data

 • Symposium AACAP, New York: Big data in child- and adolescent psychiatry          

 • Presentatie IMAC, Utrecht: Personalized medicine en de rol van big data

2017  

 • 21st International research society on public management conference. Presentatie: Simulating Performance: capturing the performance management Literature in a computer simulation game for hospital managers               
 • Presentatie Accare Groningen: Organisatie KJ Psychiatrie                         

 • Presentatie symposium inauguratie Ramon Lindauer  Amsterdam: Psychose & Innovatie  

 • Presentatie PAO-H: Zorginnovatie                                                       

 • Presentatie, Amsterdam Economic Board: Big Data in de zorg                         

 • Presentatie PAO-H-cursus huisartsen, Zeist: PsyNet

 • Presentatie 4-4-17 Zorg2025 bijeenkomst - ‘personalised health’ – Big Data

 • Presentatie 30-5-17 bootcamp Big data in het gezondheidsdomein (Centre of Expertise Creative Industries) – Jaarbeurs Utrecht

 • Debat 13-6-17 Kennisdeling BIG Data en data privacy (Centre of Expertise Creative Industries) – Jaarbeurs Utrecht

 • Panellid VZVZ dagen 5-10-17 Digitalisering van Zorg – Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

 • Presentatie 12-10-17 Symposium Film en Psychiatrie – Schuld en schaamte – GGZ Centraal Utrecht

 • Debat 25-10-17 Drive festival, NatLab Eindhoven Human Touch, Meaningful data @ smart fashion

 • College 25-10-17 Big data nascholing KJP – Radboud zkh Nijmegen

 • Presentatie 1-11-17 Big data - bijeenkomst CIO’s overheid, Babylon Den Haag

 • Presentatie 3-11-17 Big data - Landelijke Onderwijsdag, Utrecht

 • Debat 7-11-17 Toekomstsessie Health – Amsterdam Economic Board, Amsterdam

 • Presentatie 23-11-17 Symposium Big Data – Big data - Albert Schweizer zkh Dordrecht

 • Referaat 29-11-17 Big data  Voor aio’s bij GGz Centraal Ermelo

 • Paneldiscussie 11-12-17 Eindejaarscongres NVvP over wetenschap, maatschappij en politiek, Utrecht

2018

 • Deelname publieksgesprek 24-1-18 Verhalenbank Psychiatrie in kader van Nieuwe Utrechtse School, WKZ Utrecht

 • Workshop 15-03-18  PsyNet op congres van Nieuwe Wegen, Nieuwegein

 • Lid plenaire debatgroep 13-04-18 Translationele uitdagingen in de psychiatrie op Voorjaarscongres NVvP

 • Presentatie 19-04-18 Waarde van big data voor de zorg voor leden Raad Wetenschap en Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten

 • Keynote lezing 20-04-18 Data Science inzetten voor onderzoek tijdens Data Science Day voor onderzoekers UU en UMC Utrecht

 • Presentatie 14-05-18 Innovatie in de zorg voor diverse zorginkopers bij GGZ Vught

 • Lezing 14-06-18 Het lijkt simpel maar dat is het niet voor Reputatiegroep: communicatiemanagers, bestuurders en toezichthouders uit of gelieerd aan de zorgsector te Lage Vuursche

 • Presentatie 18-06-18 Liever vroegtijdige hulp dan late (ineffectieve) zorg op bijeenkomst Jeugdbeleid te Nieuwegein

 • Lezing 19-06-18 Innovatie in de GGZ op jaarlijks symposium voor alle medewerkers en disciplines werkzaam binnen de GGZ Pro Persona te Wolfheze

 • Debat 20-06-18 op conferentie Het Labyrint van Ervaringsdeskundigheid HvA te Amsterdam

 • Presentatie 29-06-18 Big data en innovatie in de GGZ tijdens Inspiratieochtend van DigiJong (project van Associatie voor Jeugd) te Utrecht

 • Panellid 29-06-18 Privacy en big data in de gezondheidszorg voor studenten master Klinische Gezondheidswetenschappen Universiteit Utrecht te Utrecht

 

 

Digitale media

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side Activities

 • Zoals vermeld in de Biografie.

Research Output (40)

Gaming the system:building an online management game to spread and gather insights into the dynamics of performance management systems<sup>*</sup>

Douglas Scott, Hood Christopher, Overmans Tom, Scheepers Floor 3 okt 2019, In: Public Management Review. 21 , p. 1560-1576 17 p.

Machine Learning Approach to Inpatient Violence Risk Assessment Using Routinely Collected Clinical Notes in Electronic Health Records

Menger Vincent, Spruit Marco, Van Est Roel, Nap Eline, Scheepers Floor 5 jul 2019, In: JAMA network open. 2

Wearables and Location Tracking Technologies for Mental-State Sensing in Outdoor Environments

Birenboim Amit, Dijst Martin, Scheepers Floortje E., Poelman Maartje P., Helbich Marco 3 jul 2019, In: Professional Geographer. 71 , p. 449-461 13 p.

Supporting reuse of EHR data in healthcare organizations:The CARED research infrastructure framework

Menger Vincent, Spruit Marco, De Bruin Jonathan, Kelder Thomas, Scheepers Floor 1 jan 2019, p. 41-50 10 p.

Using cluster ensembles to identify psychiatric patient subgroups

Menger Vincent, Spruit Marco, van der Klift Wouter, Scheepers Floor 1 jan 2019, p. 252-262 11 p.

Does Residential Green and Blue Space Promote Recovery in Psychotic Disorders? A Cross-Sectional Study in the Province of Utrecht, The Netherlands

Boers Susanne, Hagoort Karin, Scheepers Floortje, Helbich Marco 8 okt 2018, In: International journal of environmental research and public health. 15 8 p.

A new setup for the quantitative analysis of drying by the use of gas-phase FTIR-spectroscopy

Scheepers F, Staehler A, Staehler M, Carmo M, Lehnert W, Stolten D aug 2018, In: The Review of scientific instruments. 89

Comparing deep learning and classical machine learning approaches for predicting inpatient violence incidents from clinical text

Menger Vincent, Scheepers Floor, Spruit Marco 15 jun 2018, In: Applied Sciences (Switzerland). 8

Psychosis as an evolutionary adaptive mechanism to changing environments

Scheepers Floortje E., de Mul Jos, Boer Frits, Hoogendijk Witte J. 5 jun 2018, In: Frontiers in Psychiatry. 9

Datascience in de psychiatrie

Scheepers F E, Menger V, Hagoort K 1 mrt 2018, In: Tijdschrift voor Psychiatrie. 60 , p. 205-209 5 p.

All Research Output (40)