Back

Supervisory board
Supervisory board

De raad van toezicht (rvt) benoemt de leden van de raad van bestuur. Ook het vaststellen en toetsen van het beleid is een taak van de rvt.

De raad van toezicht van het UMC Utrecht wordt benoemd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en bestaat uit: 

  • Mevr. drs. C.E. Princen (voorzitter)
  • Dhr. Dr. ir. P.C.J. Leijh (vice-voorzitter)
  • Dhr. L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA (lid)
  • Mevr. Prof. dr. M. de Visser (lid)
  • Dhr. prof.dr. G. van der Wal (lid)
  • Dhr. drs. ir. A. Kregting MBA (lid)
Voor vragen of opmerkingen kunt u via mevr. mr. E.M.H. Franssen (secretaris raad van toezicht) contact opnemen met de raad van toezicht. 
 

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de leden van de raad van toezicht.