Vorige

Centrum voor Thuisbeademing

Het Centrum voor Thuisbeademing Utrecht (CTB) ondersteunt en informeert u als u afhankelijk bent van beademing. Als u thuis beademd wordt, begeleidt het CTB u zolang u van beademingsapparatuur gebruik maakt. We zorgen ervoor dat u optimaal gebruik kunt maken van de apparatuur en helpen u met vragen en problemen.

Coronavirus/covid-19

De actuele situatie rondom het coronavirus in Nederland geeft bij iedereen veel vragen en kan u ook ongerust maken. Bij het CTB realiseren we ons dat heel goed. Door middel van een informatiebrief proberen we veel vragen te beantwoorden en u op de hoogte te brengen van de huidige situatie.

Corona informatie Centrum voor Thuisbeademing >

Voor al onze maatregelen en afspraken houden wij ons aan de afspraken van het UMC Utrecht en de richtlijnen van het RIVM en GGD. Op de websites van het RIVM en GGD Utrecht vindt u veel informatie. Voor elke patiënt van het CTB gelden de hygiëne- en sociale beperkende maatregelen zoals voor iedereen in Nederland.

De rol van het CTB

Bij thuisbeademing is er sprake van chronische beademing. Chronische beademing betekent dat u in principe levenslang beademd wordt. Een beademingsapparaat kan de functie van de ademhalingsspieren voor meerdere uren per etmaal overnemen. Dat kan ook in een thuissituatie.

Bij het CTB stellen wij u in op de juiste vorm van beademing en begeleiden wij u in en naar de thuissitauatie. We controleren regelmatig hoe het met u en met de apparatuur gaat. Als het nodig is, passen we zaken aan. Alles om ervoor te zorgen dat de beademing zo effectief, veilig en optimaal mogelijk blijft verlopen.

Contact

Telefonisch spreekuur 

Op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur

Buiten kantooruren voor dringende zaken

Vraag naar de dienstdoende verpleegkundige van het CTB.

In geval van nood

In geval van nood neemt u contact op met uw huisarts of direct met:

112

Administratieve vragen

Op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur

Apparatuurstoringen 

Bij apparatuurstoringen belt u de firma Mediq Tefa (dag en nacht)

030 28 211 88

Bestellingen

Bij vragen over bestellingen belt u de firma Vivisol (kantooruren)

Patiëntenportaal

Wat is patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht?

Mijn UMC Utrecht is een beveiligde website waar patiënten (of gemachtigden) inzage hebben in gedeelten van hun elektronisch patiëntendossier. Hier kunt u ons ook een vraag stellen via een e-consult.

Routebeschrijvingen UMC Utrecht

Poliklinisch laboratorium, receptie 25

Afdeling longfunctie, receptie 8

Polikliniek chronische beademing, B3 West

Open het pdf om de routebeschrijving te bekijken.

Routebeschrijving SIZA Arnhem

Routebeschrijving Heliomare Wijk aan Zee

Scholing

Voor een veilig verblijf buiten het ziekenhuis is het van belang dat hulpverleners en mantelzorgers die de zorg aan chronisch beademde patiënten verlenen niet alleen adequate (bij)scholing ontvangen maar ook hun praktische vaardigheden goed onderhouden. 

Behandelteam

Expertise centrum

Het CTB is een expertisecentrum op het gebied van chronische beademing. Als patiënt hebt u de zekerheid dat u in een expertisecentrum wordt behandeld door een team met ruime kennis en ervaring, dat bestaat uit samenwerkende artsen van verschillende specialismen. U wordt behandeld volgens de nieuwste inzichten. 

Samenwerking

Als expertisecentrum werken wij als CTB nauw samen met de drie andere centra voor thuisbeademing in Nederland. Wij werken samen op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

Polikliniek/afdeling