Dankzij betere therapieën leven veel patiënten met kanker langer. Ze krijgen echter vaak te maken met pijnlijke neveneffecten die van grote invloed zijn op de kwaliteit van hun dagelijkse leven. Twee projecten om die kwaliteit te verbeteren, krijgen een financiële bijdrage uit het Europese innovatieprogramma Horizon 2020.

Een deel van de voor kanker behandelde patiënten ontwikkelt pijnlijke uitzaaiingen in het skelet. De impact daarvan op de kwaliteit van leven is groot en een goede behandeling van de pijnklachten cruciaal. Op dit moment worden pijnlijke botuitzaaiingen behandeld met radiotherapie. Hierdoor ervaart zeventig procent van de patiënten na zo’n vier weken minder pijn. Bij dertig procent heeft de behandeling echter onvoldoende effect. Voor deze patiënten biedt een zogeheten MRI HIFU behandeling mogelijk perspectief. Met de HIFU-techniek (High Intensity Focused Ultrasound) worden kankercellen in een MRI-scanner met gerichte geluidsgolven verhit en kapot gemaakt. De behandeling heeft als doel dat de tumor krimpt en de klachten verminderen. 

4 miljoen euro

Voor de evaluatie en implementatie van de MRI HIFU behandeling in de kliniek komt nu vier miljoen euro beschikbaar uit het Europese innovatieprogramma Horizon 2020. Onder leiding van Lenny Verkooijen, hoogleraar Klinische Evaluatie Beeldgestuurde Interventies, en Chrit Moonen, hoogleraar Moleculaire beeldvorming, worden in zeven Europese centra drie behandelstrategieën met elkaar vergeleken: de standaardbehandeling met radiotherapie, de behandeling met MR-HIFU en een combinatie van beide behandelmethoden. Tegelijkertijd wordt onderzocht welke patiënten het meeste baat kunnen hebben bij de MR-HIFU behandeling.
 

Uitgezaaide borstkanker

Ook het zogenoemde PREFERABLE project krijgt vier miljoen euro van Horizon 2020, waarvan één miljoen naar het UMC Utrecht gaat. In dit project wordt onderzocht of patiënten met uitgezaaide borstkanker minder bijwerkingen van hun therapie ondervinden en een betere kwaliteit van leven behouden als ze lichamelijk actief blijven. Onder leiding van onderzoeker Anne May worden de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een beweegprogramma in zes landen onderzocht. Verder wordt in die landen onderzocht welke voorkeuren vrouwen met borstkanker bij zo’n programma hebben en hoe een beweegprogramma in de diverse Europese gezondheidszorgsystemen ingevoerd kan worden.
 

Horizon 2020

Horizon2020 is hét Europese subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa. Horizon 2020 loopt van 2014 tot en met 2020 en de totale omvang van het programma bedraagt ruim 70 miljard Euro. Het programma biedt kansen voor elke organisatie of ondernemer die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband. 
 

Laat het ons weten als je vragen, opmerkingen of reacties voor de redactie hebt.

Reageer op dit artikel

Dit is een verplicht veld Dit is geen juist e-mailadres Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

    Lees meer verhalen

    Ontdek en verdiep je in onze onderwerpen