Terug

Opleidingsfilosofie UMC Utrecht

Als je kiest voor een medische vervolgopleiding bij het UMC Utrecht, dan word je opgeleid in een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waar kennis over gezondheid, ziekte en zorg voor patiënt en samenleving wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast.

Het UMC Utrecht staat voor moderne acute zorg, specialistische expertise en een breed palet aan topklinische en topreferente functies. Binnen de academische setting van het UMC Utrecht (AZU, WKZ en de geneeskunde faculteit UU) zijn zorg, onderzoek en onderwijs van hoog niveau geïntegreerd.

Dat is gunstig voor de patiëntenzorg én voor jou in het kader van je professionele ontwikkeling. Die kwaliteit van zorg, onderwijs en onderzoek willen we behouden en optimaliseren we dus ziekenhuisbreed en proactief.

jci logo

Internationaal JCI keurmerk

Eén van de dingen waaruit blijkt dat we kwaliteit van zorg, onderwijs en onderzoek hoog in het vaandel hebben staan, is het internationale keurmerk JCI, dat we medio 2013 hebben verkregen. De Joint Commission International (JCI) is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst. Het UMC Utrecht heeft dit gewilde keurmerk als eerste ziekenhuis in Nederland en als derde ziekenhuis in Europa behaald volgens de nieuwe accreditatienormen.

Lees meer


Ons ziekenhuis is daarbij getoetst op meer dan 1400 aspecten van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs en opleiding (in de context van de zorg) vanuit een patiëntgericht normenkader waarin kwaliteit en veiligheid centraal staan. De JCI-inspecteurs waren in het bijzonder te spreken over de kwaliteit en patiëntveiligheid in de context van de medische vervolgopleidingen, hierop hadden zij geen enkel punt van kritiek.

Kwaliteitszorg van jouw opleiding

Je weet nu: We willen je graag een kwalitatief goede opleiding aanbieden. Het JCI keurmerk weerspiegelt dat, 

maar er is meer. Zo weten we dat het belangrijk is dat je constructieve en passende feedback krijgt van je supervisors en opleiders. Onze opleiders en supervisors worden dan ook getraind op het geven van feedback en allerlei andere zaken die met het opleiden te maken hebben.

Wij vinden het ook belangrijk dat je opgeleid wordt in een gunstig en veilig opleidingsklimaat. We toetsen de medische vervolgopleidingen hier regelmatig op, net als opleiderskwaliteiten en modernisering van de opleidingen. De opleiders horen jouw mening over de vervolgopleiding daarbij graag. Ook jij kunt dus bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding die je volgt.

Discipline overstijgend cursorisch onderwijs

Iedere aios heeft recht op minimaal 10 opleidingsdagen per jaar. Een deel daarvan besteed je natuurlijk aan vakinhoudelijk cursorisch onderwijs. Maar er komt veel op je af als aios. Daarom bieden we je ook cursorisch onderwijs over zaken als time management (hoe houd ik mijn spreekuur op tijd), communicatie, de balans tussen werk en privé en over hoe je je opleiding kunt inrichten.

Vrijstellingen

Verkorting van de opleidingsduur

In het laatste jaar van de opleiding Geneeskunde kun je in het UMC Utrecht alvast een voorproefje nemen op de vervolgopleiding van je keuze: het (dedicated) schakeljaar. De inspanningen die je in het schakeljaar levert, kunnen je vrijstellingen opleveren in de specialistenopleiding daarna. Je hebt immers al kennis en ervaring opgedaan in het vakgebied van je keuze. Bij sommige vervolgopleidingen heb je zelfs een streepje voor als je hun suggesties opvolgt bij het inrichten van je  schakeljaar.

Wat verwachten we van je?

We hebben je veel te bieden, maar we verwachten natuurlijk ook wel wat van je. Onze aios zijn gemotiveerd, proactief, talentvol, nemen verantwoordelijkheid voor de eigen opleiding en houden last but not least hun balans tussen werk en privé in de gaten.

Contact

Heb je een vraag over de medische vervolgopleidingen? Neem contact op met: