Een tool die faal- en succesfactoren van zorginnovaties aangeeft, helpt bij het vernieuwen van de zorg. Het bedrijf Implementation IQ ontwikkelde de tool samen met Pontes Medical, dat de tool nu gebruikt. In januari hebben ze hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.
 
Pontes Medical van het UMC Utrecht, het AMC en Vumc, realiseert zorginnovaties door de juiste partijen bijeen te brengen. Maar in de zorg zijn er veel verschillende stakeholders. Denk aan de gebruikers, de ondersteuners, de bepalers, de betalers en de patiënt. Iedere innovatie krijgt gemiddeld te maken met 12 verschillende stakeholders en die hebben allemaal hun eigen eisen en wensen. “We zien dat het succes en het falen bij implementaties altijd terug te voeren zijn op mensen: de ‘stakeholders’, die met de innovatie te maken krijgen”, aldus Karianne Lindenhovius van Pontes Medical in het UMC Utrecht. 
 
Implementation IQ heeft daarom software ontwikkeld op basis van veel data van stakeholders en de faal- en succesfactoren van zorginnovaties. Deze tool kent de wensen van stakeholders en weet welk belang ze hier aan hechten. Door dit te combineren met de verwachte verandering die een stakeholder moet doorgaan in het accepteren en implementeren van een zorginnovatie geeft de tool aan hoe groot de kans is op succesvolle implementatie van de zorgvernieuwing. 
 
Innovatie-score
Lindenhovius: “De tool is de leidraad bij het implementatieproces en helpt je de gesprekken met de stakeholders voor te bereiden. De resultaten uit de gesprekken worden gebruikt voor de innovatie-‘score’, want die zal gedurende de ontwikkeling veranderen en de resultaten worden gebruikt om een implementatie manual op te stellen.”
 
Pontes is twee jaar geleden gestart met het leveren van input aan de ontwikkeling van deze software tool.  De tool helpt Pontes nu door vroeg in het innovatieproces de meeste kansrijke innovaties te selecteren.  In het vervolgproces biedt het de mogelijkheid de innovaties beter voor te bereiden op succesvolle implementatie in de markt.
 
Samenwerkingsovereenkomst
In januari 2015 hebben Pontes Medical en Implementation IQ deze samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De komende twee jaar zullen we de software, ‘Implementation Analyzer’, in de drie aangesloten ziekenhuizen van Pontes; het UMC Utrecht, AMC en VUmc toepassen en evalueren. 
 
Met deze gebruikerservaringen kan het innovatie- en implementatieproces van Pontes verbeteren en kan de software worden geoptimaliseerd. De samenwerking zal zich uiten in het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van (wetenschappelijk) implementatie onderzoek, het publiceren van implementatie strategieën en methodes en het gezamenlijk organiseren van presentaties, seminars en workshops.