Twee Utrechtse onderzoekers ontvingen onlangs een Rubicon-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het gaat om Emiel Post Uiterweer en Sebastiaan van Heesch. NWO kende in totaal aan achttien recent gepromoveerde wetenschappers geld toe om onderzoek te doen aan buitenlandse topinstituten. Zo kunnen ze internationale onderzoekservaring opdoen als opstap voor een wetenschappelijke carrière.

Afweer en zwangerschap

Emiel Post Uiterweer gaat aan de afdeling Pathologie van het New York University Medical Center onderzoeken hoe het afweersysteem een gevaar kan zijn voor de zwangerschap. Na een infectie vormt het afweersysteem geheugencellen zodat een afweerreactie de volgende keer sneller kan plaatsvinden. Post Uiterweer bestudeert of activatie van deze geheugencellen in de baarmoeder kan leiden tot ontsteking of afstoting van de placenta met gevaar voor de zwangerschap.

Vertalen van hartfalen

Hartproblemen kunnen erfelijk zijn, maar welk stukje DNA hiervoor zorgt blijft vaak onbekend. Sebastiaan van Heesch van het Hubrecht Instituut gaat bij de afdeling experimentele genetica van cardiovasculaire ziekten aan het Max Delbrück Centrum in Berlijn kijken of erfelijke DNA-veranderingen de vertaalslag van genen naar eiwitten in het hart verstoren en zo bijdragen aan het ontstaan van hartfalen.


Het bedrag dat verbonden is aan een Rubicon-subsidie is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf.