Eén van de KNO-artsen die na de eerste Zembla-uitzending voorlopig was vrijgesteld van patiëntenzorg, gaat geleidelijk weer aan de slag. In overleg met hem is een reïntegratieplan opgesteld dat voorziet in een stapsgewijze opbouw van zijn werkzaamheden. Supervisie en begeleiding zijn daar een essentieel onderdeel van.

Zembla en de NOS brengen dit vandaag als nieuws. Het tijdelijk terugtreden van de arts was vooral omdat het hem aan rust en concentratie ontbrak die nodig is voor het doen van complexe operaties. We zijn nu een aantal maanden verder en de betrokken arts is weer in staat om zijn werkzaamheden geleidelijk te hervatten. Het reïntegratieplan voorziet in die geleidelijkheid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is hierover vandaag geïnformeerd.

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand bericht, dan kunt u terecht bij onze speciaal hiervoor ingerichte informatielijn:
088-75 63 600      (ma t/m vrij 08:00 - 17:00)
info@umcutrecht.nl
 
Vragen van de media worden verwezen naar: