Het UMC Utrecht heeft naar aanleiding van de media-aandacht eind vorig jaar een intern cultuur & leiderschapsonderzoek laten uitvoeren. Het Kets de Vries-instituut heeft onderzocht hoe de medewerkers van het UMC leiderschap, cultuur, samenwerking en sociale veiligheid ervaren. Het onderzoek is onlangs afgerond.

De raad van bestuur hecht veel belang aan het rapport. “Het rapport is kritisch en geeft ons waardevolle feedback. Op de werkvloer bestaat trots op het eigen werk en loyaliteit aan de patiënt en de directe collega’s. Tegelijkertijd is in onze organisatie een hiërarchische stijl van leidinggeven dominant en op onderdelen onvoldoende mensgericht. Dit sluit niet aan bij wat onze medewerkers en de buitenwereld van ons vragen. Verandering van ons leiderschap, van onze cultuur en van de manier waarop we samenwerken is noodzakelijk.”

Over de uitkomsten van het rapport worden met alle medewerkers en leidinggevenden gesprekken gevoerd. Hiervoor zijn tot eind van dit jaar in alle onderdelen van de organisatie bijeenkomsten gepland. Deze gesprekken zullen voor UMC Utrecht belangrijke input opleveren voor de veranderingen en de manier om deze samen te realiseren.