Op woensdag 2 maart besteedt het tv-programma Zembla opnieuw aandacht aan het UMC Utrecht. De zaken die het programma naar verwachting in beeld brengt, zijn aangrijpend en raken ons diep. 
 
Margriet Schneider, voorzitter raad van bestuur: “Wij willen al onze patiënten altijd met alle zorg en aandacht behandelen, voor het beste resultaat. Elke fout die wij daarbij maken is er één te veel. Voor patiënten is het vaak zwaar en verdrietig. Wij vinden dat verschrikkelijk en doen alles om fouten te voorkomen. Onze zorg is pas goed als ook onze patiënten die als goed ervaren.”
 
Zembla gaat over patiënten bij wie eind 2014 inwendige gehoorapparaten (cochleaire implantaten) zijn geplaatst. Vijf van hen moeten opnieuw geopereerd worden omdat de eerste operatie niet het gewenste resultaat had. We hebben dit uitgebreid onderzocht en de rapportage hierover ligt inmiddels voor bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 
 
Zembla gaat ook over kinderen die een schedelcorrectie (vanwege een craniosynostose, een verbening van het schedeldak) hebben ondergaan. De ouders van drie kinderen hebben daarover een klacht ingediend bij de IGZ. Ook bij de behandeling van deze kinderen is helaas niet alles goed gedaan. 
 
Over de schedelcorrecties heeft de IGZ ons laten weten dat wij deze hadden moeten melden. Op aanwijzing van de IGZ zijn wij in juni 2015 definitief gestopt met deze ingrepen.  
 
De IGZ heeft naar aanleiding van de eerdere Zembla-uitzending een onafhankelijke externe commissie opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren en advies uit te brengen. Ook de raad van bestuur van UMC Utrecht wil de onderste steen boven hebben. We zullen de verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen zo snel mogelijk uitvoeren. 
 
De raad van bestuur wacht de onderzoeken niet af en heeft direct een aantal verbetermaatregelen genomen. De kwaliteitscontrole is verbeterd, het is voor medewerkers nu makkelijker om mogelijke misstanden melden. De calamiteitencommissie is versterkt en de richtlijnen wanneer een incident bij de IGZ moet worden gemeld, zijn duidelijker.  De raad van bestuur ziet daar, samen met de calamiteitencommissie, op toe. 
 
En het allerbelangrijkste: we zijn volop bezig om de nazorg en communicatie met patiënten en hun naasten te verbeteren.
Onze zorg is pas goed als ook onze patiënten die als goed ervaren. Daar werken wij aan. Elke dag.
 
 
 

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de uitzending van Zembla?