HiX Analyzer is de winnaar van de ‘Best Health Innovation Dutch Hacking Health 2017’ met de Hixalizer. Artsen zijn veel tijd kwijt aan de registratie van patiëntengesprekken in het elektronisch patiëntendossier. Gelegenheidsformatie HiX Analyzer bedacht de Hixalizer, een oplossing om de registratiedruk bij artsen te verlichten en de dossiervorming en registratie zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren.

HiX Analyzer is een samenwerking van UMC Utrecht (groep cardiologie van Folkert Asselbergs) en data analytics specialisten en developers van de firma’s SAS en Finaps. Hun product Hixalizer is het resultaat van anderhalve dag doorhalen tijdens de Best Health Innovation Dutch Hacking Health 2017 afgelopen weekend. Het team ging speciaal voor Hacking Health Utrecht een samenwerking aan. Die beviel goed, want zij scoorden het best en kwamen op zondagavond landelijk als ‘best health innovation’ winnaar uit de bus bij de Dutch Hacking Health.

HiX Analyzer had zich ten doel gesteld een module te bedenken die door middel van slimme algoritmes, gebruikmakend van ‘text mining’ in de correspondentie, artsen kan helpen bij het beter en sneller afhandelen van hun registratie. De uitdaging zat hem erin om de klinische informatie correct te kunnen verwerken tot een diagnose. Met hun oplossing voor artsen om de dossiervorming over hun patiënten beter en sneller te doen, wisten zij de jury te overtuigen. Voor deze innovatie wint het team HiX Analyzer onder andere een start-up week bij incubator Rockstart, begeleiding van consultant Deloitte, en een financieringsaanvraag van PNO Consultants.

Registratieprobleem in anderhalve dag opgelost
Het idee voor slimme software van Hix Analyzer vervangt omslachtig en tijdrovend werk. Met name in een academisch ziekenhuis waar een patiënt zelden maar één diagnose heeft, zijn artsen hier mee geholpen. De Hixalizer helpt hen bij het kiezen van de juiste codes uit de vrije tekst in het patiëntendossier die vereist zijn voor de afhandeling naar bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars. Ook de teksten waarin veel afkortingen worden gebruikt, zijn door de Hixalizer om te zetten in volledige zinnen. Daarmee blijft er meer tijd over voor de patiënt. 

Het winnende idee biedt de volgende voordelen: artsen zijn minder tijd kwijt aan registratie waardoor er meer tijd overblijft voor de patiënt tijdens het spreekuur, de registratie is van betere kwaliteit en de diagnoses zijn beter doorzoekbaar in de Hixalizer. Deze slimme software biedt dan ook meer mogelijkheden aan artsen en promovendi die voor hun onderzoek gerichter op diagnoses willen zoeken. 

Dutch Hacking Health regio Utrecht
De Dutch Hacking Health 2017 is een landelijk initiatief dat in 2017 bij vijf academische ziekenhuizen werd georganiseerd. Twintig teams gingen in Utrecht bij het UMC Utrecht met elkaar aan de slag. Het ziekenhuis gaf de teams het hele weekend onderdak zodat ze met hun discussies, schetsen, ontwerpen en testen tot in de late uurtjes door konden gaan. Aan het eind van de Utrechtse Hacking Health 2017 werd er door 17 projecten gepitcht. 

Dit gedeelte is niet zichtbaar omdat u de cookies (nog) niet heeft geaccepteerd. Zie het cookiebeleid.