De Gezondheidsraad adviseerde de regering vandaag om de Embryowet aan te passen en het kweken van embryo’s voor onderzoek toe te staan. Met het aanbrengen van wijzigingen in het embryonale DNA kunnen erfelijke ziekten bij het nageslacht worden voorkomen. Ook adviseerde de raad nader onderzoek en maatschappelijk debat naar zogenaamde kiembaanmodificatie.

Annelien Bredenoord, hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan de Universiteit Utrecht kan zich goed vinden in de aanbevelingen.

Bredenoord: "Lange tijd was kiembaanmodificatie, dat wil zeggen genetische verandering van menselijke geslachtcellen en embryo's, slechts een theoretische optie. Het is controversieel en in veel landen verboden. Door de doorbraken in het biomedisch onderzoek, met name de ontwikkeling van genetische technieken waarmee ingegrepen kan worden in het DNA (genome editing) zoals CRISPR/Cas zijn de ontwikkelingen nu in een stroomversnelling geraakt. CRISPR/Cas werd door het tijdschrift Science dé doorbraak van 2015 genoemd. Genome editing roept ethische, juridische, wetenschappelijke en maatschappelijke vragen op waar we mee aan de slag moeten. Ik ben de afgelopen twee jaar in internationaal verband veel met dit thema bezig geweest, en het is goed dat nu ook de Gezondheidsraad met een advies komt. Als adviseur van de commissie van de Gezondheidsraad kan ik me goed vinden in hun aanbevelingen."

Advies van De Gezondheidsraad:

  • Verandering Embryowet om het mogelijk te maken om embryo's te maken voor onderzoek
  • Ontwikkeling ethisch kader met richtlijnen voor kiembaanmodificatie
  • Meer wetenschappelijk onderzoek in het lab om de onzekerheden te verminderen
  • Aandacht voor de governance van kiembaanmodificatie
  • Een breed maatschappelijk debat: willen we ingrijpen in het DNA en zo ja voor welke ziekten?

Lees hier het volledige advies

Annelien Bredenoord was met dit onderwerp te gast bij Radio 1, radio BNR en Eenvandaag (zie onderstaand fragment). Tevens verscheen zij met dit onderwerp in de Trouw en de Volkskrant.