De Jaap Chrisstoffelspenning 2017 voor bijzondere verdiensten op het gebied van de zorg voor psychisch getraumatiseerde kinderen is toegekend aan klinisch psycholoog en onderzoeker dr. Iva Bicanic. Zij is hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren in het WKZ en landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld. 
 

​Als onderzoeker en behandelaar werkt zij met acute slachtoffers van aanranding en verkrachting. En als landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld heeft zij met succes bevorderd dat in Nederland op 15 locaties politie en (medische) hulpverleners nauw samenwerken. Daardoor is vroegtijdige (medische) hulp en sporenonderzoek geïntegreerd toegankelijk voor iedereen die kort geleden seksueel geweld heeft meegemaakt.


De penning is vernoemd naar de in 2006 overleden kinder- en jeugdpsychiater Jaap Chrisstoffels. Hij heeft zich zijn leven lang ingezet voor de zorg aan getraumatiseerde kinderen. De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het AMC en het Centrum Traumagerelateerde Stoornissen van de Bascule, in samenwerking met andere kinder- en jeugdtraumacentra in Nederland geven Iva deze ereblijk.