Het UMC Utrecht heeft mede naar aanleiding van het RAKU een nieuwe overdrachtsruimte ontwikkeld waar moderne technologie slim wordt toegepast om de zorgverleners tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO) optimaal te faciliteren. ‘Doordat alle gegevens van de patiënt tegelijkertijd beschikbaar zijn, met technologie die ondergeschikt is aan het gesprek, kunnen de experts van verschillende disciplines veel efficiënter met elkaar in overleg om zo tot een optimaal behandelplan voor de patiënt te komen’, aldus Wouter Veldhuis radioloog van het UMC Utrecht.


Overleg met andere ziekenhuizen

De artsen zitten aan een grote ronde ovale tafel, hebben de beschikking over alle patiëntengegevens, zoals pathologie- en radiologiebeelden en toegang tot de patiënten-informatie (EPD) op ingebouwde displays. Ook specialisten uit andere ziekenhuizen kunnen door middel van videoconferentie deelnemen. De nieuwe MDO-ruimte maakt het mogelijk dat specialisten van alle disciplines (intramuraal en extramuraal) lijfelijk aanwezig of op afstand, te betrekken bij de behandelplannen van de patiënten. De patiëntbesprekingen worden zo uiterst efficiënt doorlopen met alle experts. De verwachting is dat dit aanzienlijke tijdswinst oplevert en ook een afname van de kans op fouten tot gevolg heeft waardoor de overlevingskansen van patiënten naar verwachting stijgt.