De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan twee genetica-onderzoekers van het UMC Utrecht een Vidi-beurs van 800.000 euro toegekend. Daarmee krijgt onder meer onderzoek naar kanker een extra impuls.

Dr. Ruben van Boxtel kreeg een Vidi-beurs voor onderzoek naar welke processen fouten veroorzaken in het DNA van stamcellen. Het is bekend dat zich gedurende het leven fouten opstapelen in het DNA van stamcellen. Dat kan ouderdomsziekten zoals kanker veroorzaken. “Ik zal onderzoeken welke processen deze fouten veroorzaken en wat de gevolgen hiervan zijn voor de stamcel. Daardoor krijgen we meer inzicht in het ontstaan en de bestrijding van ouderdomsziekten”, vertelt Ruben, postdoc bij de genetica-onderzoeksgroep van prof. dr. Edwin Cuppen (CMM, Divisie Biomedische Genetica).

Hoofdonderzoeker dr. ir. Jeroen de Ridder benut de beurs om met zijn onderzoeksgroep DNA-mutaties in drie dimensies te bestuderen. “In de zoektocht naar mutaties die menselijke ziekten veroorzaken wordt vaak aangenomen dat DNA een rechte lijn is, maar in werkelijkheid is DNA driedimensionaal. Hierdoor worden belangrijke mutaties gemist”, legt hij uit. Jeroen zal met zijn onderzoekers een atlas maken van de vorm van het DNA. Daarmee kunnen ziekteveroorzakende mutaties beter worden opgespoord.

Vernieuwingsimpuls
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.