Iedereen die als patiënt of bezoeker in een ziekenhuis komt of als medewerker in een ziekenhuis werkt, moet ervan op aan kunnen dat zijn of haar privacy gerespecteerd wordt. Om deze reden heeft UMC Utrecht net als andere Nederlandse ziekenhuizen het beleid ‘Veilige zorg’. In dit beleid ligt vast dat er door media niet zonder toestemming in het ziekenhuis gefilmd mag worden. 

Uitvoering van dit beleid heeft op 13 april jl. geleid tot de aanhouding van een journalist, nadat hij diverse malen was verzocht om niet te filmen en hij daar geen gehoor aan gaf. 

UMC Utrecht staat voor bescherming van privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers; daar hebben we naar gehandeld. Een aanhouding/aangifte gaat automatisch gepaard met een tijdelijke ontzegging van de toegang, conform het beleid ‘Veilige zorg’. Ongewenst is daardoor de indruk ontstaan, dat het UMC Utrecht de persvrijheid heeft willen beteugelen. Dit is geenszins wat het UMC Utrecht beoogt. Het UMC Utrecht wil een toegankelijke, open organisatie zijn, ook voor de pers. De tijdelijke ontzegging van de toegang van de journalist wordt opgeheven, er van uitgaande dat hij zich verder aan het beleid ‘Veilige zorg’ houdt.

Zowel BNN/VARA als de Nederlandse Vereniging van Journalisten zijn afgelopen week uitgenodigd voor een gesprek. UMC Utrecht wacht verder de uitspraak van de Officier van Justitie over de aangifte af.