Onder leiding van het UMC Utrecht wordt de komende vier jaar bij 1800 nierpatiënten onderzoek gedaan naar de beste dialysetherapie. De Europese Commissie heeft daarvoor in het kader van het Horizon 2020-programma ruim 6,4 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld aan een internationaal consortium onder leiding van UMC-arts Peter Blankestijn. De onderzoekers willen aantonen dat door een relatief nieuwe dialysemethode, hemodiafiltratie, niet alleen de kans op ziekte en sterfte afneemt maar met name ook de kwaliteit van leven voor nierpatiënten verbetert. 

De onderzoekers zullen in circa 60 centra in acht Europese landen een gerandomiseerde klinische studie doen naar hemodiafiltratie. “Het vermoeden bestaat al langer dat deze methode, die sinds 10 jaar al onder bepaalde voorwaarden wordt toegepast in Europa, beter is voor de patiënt. Patiënten die hier al gebruik van maken vertellen ons dat ze zich veel beter en fitter voelen”, zegt Peter Blankestijn. “Wij willen nu onomstotelijk proberen vast te stellen dat deze methode beter is voor de patiënt.”    

Wereldwijd is hemodialyse op dit moment de meeste gebruikte methode van dialyse. Deze behandeling wordt driemaal per week 4 uur gedaan. Jaarlijks overlijden ondanks deze behandeling toch nog 10 tot 12 procent van de behandelde patiënten. Daarbij zijn hart- en vaatziekten de grootste oorzaak van overlijden. Uit een analyse van vier eerdere, kleinere studies die gedaan zijn naar hemodialfiltratie kan al voorzichtig geconcludeerd worden dat het risico op overlijden met dertig procent daalt.

Peter Blankestijn: “Het dialyseren heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Ze voelen zich vaak moe en hebben weinig energie. In voorgaande onderzoeken werd vooral gekeken of er een effect was op ziekte en sterfte. Ons onderzoek wordt één van de grootste studies waarbij niet alleen naar ziekte en sterfte maar vooral ook naar het zogeheten ‘patient perspective’ wordt gekeken. Mocht onze hypothese juist zijn, dan zal naar verwachting hemodiafiltratie wereldwijd zonder verdere belemmering hemodialyse vervangen als de nieuwe standaard.”     

Europese subsidie
Horizon 2020 is hét Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie in Europa. Het programma biedt kansen voor iedere organisatie of ondernemer die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Naast de afdeling nefrologie en het Julius Centrum van het UMC Utrecht zijn ook onder andere Julius Clinical, het University College London, de Universiteit van Oxford en het Charité-ziekenhuis in Berlijn en drie grote internationale dialysenetwerken (Fresenius, BBraun en Diaverum) betrokken bij het onderzoek.
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/imgs/eu-flag.jpg This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 754803