Tijdens het Nationaal Hypertensie Congres heeft dr. Jaap Joles, hoofdonderzoeker van de afdeling Nefrologie, de prestigieuze Willem Birkenhäger Award ontvangen. Deze prijs wordt uitgereikt aan hypertensieonderzoekers met een uitmuntende staat van dienst in het internationale hypertensieonderzoek.

Voorzitter van de Nederlandse Hypertensie Vereniging, dr. Wilko Spiering (internist-vasculair geneeskundige in het UMC Utrecht), reikte de prijs uit aan dr. Jaap Joles. Wilko Spiering beschrijft de prestaties van dr. Jaap Joles als eervol en hoogstaand. “Jaap is van oorsprong dierenarts en één die binnen het hypertensieonderzoek gebruik maakt van proefdieren omdat we via kleine proefdieren meer kennis opdoen over te hoge bloeddruk. Dit is voor onderzoeker en patiënt van onschatbare waarde voor een beter begrip van hypertensie en de behandeling ervan.”

Bloeddruk meten met telemetrie
Een voorbeeld van het werk van Jaap Joles is dat het hem gelukt is om bij ratten continu de bloeddruk te meten. “Hij heeft mede ontdekt hoe je bij ratten met telemetrie, dus met een draadloos signaal, de bloeddruk, de hartfrequentie en ook het zuurstofgehalte in de nieren kan meten, met het grote voordeel dat de dieren vrij kunnen blijven rond bewegen en je 24/7 informatie krijgt. Ze blijven mobiel en zo is het beeld van de bloeddruk en andere cardiovasculaire parameters veel realistischer. Hierdoor is het mogelijk om experimenten te doen, bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen, waarna het effect gemeten wordt”, aldus Wilko Spiering.

Begrip van hypertensie vergroten
Dr. Jaap Joles was totaal overrompeld toen hij hoorde dat hij deze award heeft gewonnen. “Ik was zeer verrast en vereerd, ik had het totaal niet verwacht. Het is een oeuvreprijs, in juni ga ik met pensioen, dus fantastisch om dit mee te mogen maken en zoveel waardering te krijgen voor mijn werk. Ik vind het heel belangrijk dat er erkenning is voor preklinisch en basaal onderzoek, omdat dit het begrip van hypertensie en de kans op het vinden van passende behandelingen vergroot. Een goede behandeling van hypertensie behoudt de kwaliteit van leven voor de patiënt omdat het orgaanschade kan voorkomen.”

Willem Birkenhäger award
De Willem Birkenhäger Award is sinds 2005 maar zes keer uitgereikt door de Nederlandse Hypertensie Vereniging aan excellente hypertensieonderzoekers. Willem Birkenhäger was een van de oprichters van deze vereniging. Overigens is Jaap Joles de eerste ontvanger van de prijs uit Utrecht.