De minister van OC&W heeft bekend gemaakt dat mw. drs. C.E. (Caroline) Princen per 1 juni 2018 is  benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van het UMC Utrecht. Zij volgt daarmee Johan van der Werf op, die daarmee zijn 3e termijn  afrondt. 

Mevrouw Princen (1966) is sinds maart 2014 lid van de raad van toezicht van het UMC Utrecht. Haar brede bestuurlijke ervaring (oa. ABN AMRO) en haar expertise op het gebied van HR heeft zij de afgelopen periode ingezet in het houden van toezicht op het UMC Utrecht. 

Caroline Princen ziet uit naar de komende periode: “De bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers bij hun werk voor de patiënten, in zorg, onderwijs of onderzoek, vind ik bijzonder inspirerend en motiverend. Het UMC Utrecht is een prachtige organisatie waar ik mij zeer mee verbonden voel.”

Het UMC Utrecht is Johan van der Werf zeer erkentelijk voor zijn grote inzet voor het UMC Utrecht en zijn toewijding aan de organisatie. Het feit dat de minister OC&W dhr. Van der Werf in 2016 – bij uitzondering – heeft benoemd in een 3e termijn, is blijk van zijn grote toegevoegde waarde voor het toezicht op onze organisatie in de afgelopen periode.  

Met deze benoemingen bestaat per ingang van 1 juni 2018 de raad van toezicht van het UMC Utrecht uit:

-    Mw. drs. C.E. Princen  (voorzitter)            
-    Dhr. drs. ir. A. Kregting MBA (lid)
-    Dhr. dr. ir. P.C.J. Leijh (lid)
-    Dhr. L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA (lid)
-    Mw. prof. dr. M. de Visser (lid)
-    Dhr. prof. dr. G. van der Wal (lid)