Terug

Keurmerken
Keurmerken

Patiëntenorganisaties, verzekeraars en keuringsinstituten beoordelen de kwaliteit van ons werk. Wij krijgen een keurmerk als ons product of dienst aan hun kwaliteitseisen voldoet. Een greep uit onze keurmerken:

  • Keurmerken van patiëntenverenigingen
  • Keurmerken van zorgverzekeraars
  • Algemene keurmerken

Keurmerken van patiëntenverenigingen

WHO/UNICEF certificaat - 

NCFS

Sneldiagnostiek borstkanker

Freya pluim

Groene vink darmkankerzorg

Keurmerken van zorgverzekeraars

Pluscertficaat patiëntenervaringen

Achmea

Beste zorg bij borstkanker

Beste zorg bij langdurige infectie na heup- of knieprothese

Pluscertificaat herseninfarct (CVA)

Pluscertificaat diabeteszorg volwassenen

Algemene keurmerken

JCI-accreditatie

Hepatitis behandelcentrum

EMRAM-model

JACIE

Medische Laboratoria

RvA/CCKL (Accreditatie Medische Laboratoria)

EFI

EFI (European Federation for Immunogenetics)

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HACCP

Certificaat audiologisch centrum

Nederlandse Federatie van Audiologische Centra

Milieucertificaat

Diverse accreditaties

  • ISCT & EBMT voor stamceltransplantatielaboratoria
  • ISO 15189 (Accreditatie Medische Laboratoria)
  • ISO 9001 (Kwaliteitsmanagementsysteem)
  • FOCIS (Federation of Clinical Immunology Societies)
  • GMP (Good Manufacturing Practice)
  • Tissues Establishment License
  • Vergunning donortestlaboratorium