English translation for this page is not available

Vorige
Vorige

Keurmerken

Patiëntenorganisaties, verzekeraars en keuringsinstituten beoordelen de kwaliteit van ons werk. Wij krijgen een keurmerk als ons product of dienst aan hun kwaliteitseisen voldoet. Een greep uit onze keurmerken:

  • Keurmerken van patiëntenverenigingen
  • Keurmerken van zorgverzekeraars
  • Algemene keurmerken

Keurmerken van patiëntenverenigingen

WHO/UNICEF certificaat

Stichting zorg voor borstvoeding

Sneldiagnostiek borstkanker

Het expertisecentrum voor sneldiagnose

 

Groene vink darmkankerzorg

Patiëntenkoepel NFK

Keurmerken van zorgverzekeraars

Pluscertficaat patiëntenervaringen

Achmea

Beste zorg bij borstkanker

CZ 

Beste zorg bij langdurige infectie na heup- of knieprothese

CZ 

Pluscertificaat herseninfarct (CVA)

Achmea 

Pluscertificaat diabeteszorg volwassenen

Achmea

Medische Laboratoria

RvA/CCKL (Accreditatie Medische Laboratoria)

EFI

 

EFI (European Federation for Immunogenetics)

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

Certificaat audiologisch centrum

 

 

Nederlandse Federatie van Audiologische Centra

Diverse accreditaties

  • ISCT & EBMT voor stamceltransplantatielaboratoria
  • ISO 15189 (Accreditatie Medische Laboratoria)
  • ISO 9001 (Kwaliteitsmanagementsysteem)
  • FOCIS (Federation of Clinical Immunology Societies)
  • GMP (Good Manufacturing Practice)
  • Tissues Establishment License
  • Vergunning donortestlaboratorium