Tijdens het Goed Geld Gala van de VriendenLoterij hebben het Emma Kinderziekenhuis, het Sophia Kinderziekenhuis en het Wilhelmina Kinderziekenhuis gezamenlijk een schenking van 385.000 euro ontvangen om onderzoek te doen naar de effecten van pijn en stress bij te vroeggeboren baby’s. Van 400 te vroeg geboren kinderen (en hun ouders) zullen alle gegevens rond stress en pijn gedurende zwangerschap, bevalling en de eerste levensweken worden verzameld. Met geavanceerde technologie worden alle stoffen die vrijkomen bij pijn en stress gemeten en wordt bestudeerd hoe het DNA van de kinderen op de stress reageert. 

Jaarlijks worden in Nederland ca 14.000 baby’s te vroeg geboren. Deze kwetsbare allerkleinsten liggen vaak maanden in een couveuse op een neonatale intensive care afdeling. Deze opname gaat helaas samen met pijn en stress door intensieve behandelingen en de prikkels die hiermee gepaard gaan, maar ook door infecties en voedings- en darmproblemen. Belangrijke organen zoals de hersenen en longen, zijn bij deze kinderen nog onrijp en kunnen door de pijn en stress beschadigd raken. Vaak houden te vroeg geboren kinderen daardoor op lange termijn ernstige problemen over aan deze stressvolle periode, zoals gedragsproblemen, concentratiestoornissen en een lager IQ. Vroeggeboorte heeft daarmee een grote impact op het leven van deze kinderen en hun ouders. 

Nader onderzoek 
Het is bekend dat pijn‐ en stressfactoren het afweersysteem kunnen beïnvloeden. Bij kwetsbare te vroeggeboren baby’s is daar nog weinig onderzoek naar gedaan, terwijl juist deze kinderen kampen met ernstige problemen die veel stress en pijn kunnen veroorzaken. 
De drie academische kinderziekenhuizen bundelen hun kracht en expertise om onderzoek te doen naar de invloed van stress en pijn op de ontwikkeling van deze kinderen en hoe schadelijke invloed kan worden geminimaliseerd. 
De financiele bijdrage van de VriendenLoterij gaat helpen bij de landelijke coördinatie en monitoring vanuit de Stichting Neonatologie Netwerk Nederland (N3), waar alle Nederlandse neonatologie afdelingen bij zijn aangesloten. Dit is een unieke samenwerking die een vliegwiel vormt ook voor toekomstig gezamenlijk onderzoek waarmee de zorg voor deze kwetsbare kinderen nog verder kan worden verbeterd.