Gezamenlijke verklaring UMC Utrecht en Antoni van Leeuwenhoek

 
Streven naar fusie tussen Antoni van Leeuwenhoek en oncologie van UMC Utrecht blijft. 
 
Amsterdam/Utrecht, 19 januari 2015.
 
Sinds 2011 hebben het Antoni van Leeuwenhoek en het UMC Utrecht de ambitie uitgesproken om samen te werken aan de verdere verbetering van diagnostiek en behandeling van mensen met kanker. Deze ambitie is ongewijzigd. Het bestuurlijk model om met ingang van 1 januari 2015 een Joint Venture te realiseren om op 1 januari 2017 een organisatie op twee locaties te hebben, is vanwege technische kwesties niet haalbaar gebleken. Desalniettemin blijft voor beide organisaties de ambitie en het doel,  op termijn een fusie of andere vorm van samenwerking tussen de divisie oncologie en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, dezelfde. 
 
Over en weer werken inmiddels diverse medisch specialismen samen. Aan de kant van UMC Utrecht is alle oncologische zorg inmiddels samengebracht in één organisatieonderdeel. In tegenstelling tot berichtgeving in de pers is er €3 mln geïnvesteerd in de periode 2011 tot heden om de samenwerking vorm te geven. Hoe in de tussentijd de samenwerking tussen het Antoni van Leeuwenhoek en het UMC Utrecht juridisch vorm wordt gegeven, wordt de komende periode besproken.